Xtratime Community banner
1 - 1 of 1 Posts

·
Legend
Joined
·
12,328 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Inter kommer förmodligen att få möta Helsingborg och då har ajg ett förslag. Det finns säkert några svenska Inter fans här.Ska inte vi samlas i Stockholm och åka med tåg ner till Helsingborg och heja fram vårt kära Inter.
Personligen bor jag i Bollnäs,Hälsingland men det kommer inte att stoppa mig.Om det finns några intresserade så visa ert intresse genom att svara på det här eller skicka ett E-mail. Vi kan bara inte missa en sån här chans.

Recoba
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top