Xtratime Community banner
1 - 10 of 10 Posts

·
Registered
Joined
·
26 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Hello :smileani: .
My name is Grzegorz, I am from Poland. I search ticket
Cementrarnica Skopje - GKS Katowice 2003 (uefa cup).

If you could help me, please write on my email: [email protected]. I can offer tickets, programmes and many another souvenirs.
Best regards from Poland.
 
G

·
Poland-Cement!!!!! can you help this man out???? Grzegorz we have one more polish here!! you are GKS Katowice fan??
 
G

·
Grzechu said:
Naum - I'm supporter of Lech Poznan, but I collect all european cups tickets including Polish teams.
Anybody could help me?
Well wait for our polish mate MR Nemirski!!!! he is on this forum very often.. He is polish so you can also PM him if you want.
 

·
Registered
Joined
·
14,901 Posts
Cześć Grzechu, witaj na macedońskim forum piłkarskim !!! Co do biletów z 2003 r. niestety nie posiadam ich, choć również wiele bym dał za to, żeby je znaleźć. Będzie to jednak trudne, gdyż na tym meczu zamknięta była główna trybuna i było tylko 2000 widzów. Miałem się wybrać na ten mecz, ale właśnie z biletami były problemy.
Co zaś do biletów ze Skopje, nie byłem niestety w Macedoni :) :frownani:
 
G

·
Poland-Cement said:
Cześć Grzechu, witaj na macedońskim forum piłkarskim !!! Co do biletów z 2003 r. niestety nie posiadam ich, choć również wiele bym dał za to, żeby je znaleźć. Będzie to jednak trudne, gdyż na tym meczu zamknięta była główna trybuna i było tylko 2000 widzów. Miałem się wybrać na ten mecz, ale właśnie z biletami były problemy.
Co zaś do biletów ze Skopje, nie byłem niestety w Macedoni :) :frownani:
I think i understand 40 or 50% of this!
 

·
Registered
Joined
·
26 Posts
Discussion Starter · #8 ·
Poland-Cement said:
Cześć Grzechu, witaj na macedońskim forum piłkarskim !!! Co do biletów z 2003 r. niestety nie posiadam ich, choć również wiele bym dał za to, żeby je znaleźć. Będzie to jednak trudne, gdyż na tym meczu zamknięta była główna trybuna i było tylko 2000 widzów. Miałem się wybrać na ten mecz, ale właśnie z biletami były problemy.
Co zaś do biletów ze Skopje, nie byłem niestety w Macedoni :) :frownani:
Witam
Biletu z Katowic również poszukuje. Zdaję sobie sprawę, że zdobycie biletów z tego dwumeczu będzie b. trudne. Mam jednak nadzieję, że jakoś uda mi się zdobyć :nervous:
 
1 - 10 of 10 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top