Xtratime Community banner
1 - 5 of 5 Posts

·
Registered
Joined
·
4,713 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Terim sefere çýkýyor


GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim, yabancý transferi konusundaki çalýþmalarýna hýz verdi. R.Madrid-B.Leverkusen finali için bugün Ýskoçya'ya gitmesi beklenen Terim'in maçtan sonra da listesindeki futbolcu ve kulüpleri ile görüþmek üzere Ýtalya'ya geçeceði ifade edildi.

TERÝM'ÝN Avrupa'da 3 futbolcu ile anlaþýp, yabancý transferini noktalamasý bekleniyor. Terim, iþlerinin yoðunluðunu öne sürerek dün Antalya'da yapýlan 'Sezon deðerlendirme toplantýsýna' katýlmazken, Ýtalyan basýný G.Saray'ýn Adani ve Nuno Gomes için görüþmelerini sürdürdüðünü iddia etti.


kaynak: AksamBaliç harekatý


Fatih Terim ikinci bombasýný Boþnak futbolcu ile patlatmaya hazýrlanýyor. Terim, "Kefen giyerim, Fenerbahçe formasýndan baþka forma giymem" sözü nedeniyle camiadan tepki alan yýldýz oyuncunun transferi için yönetimi yumuþatmaya çalýþýyorOlumlu yanýt aldý
GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim, ikinci bombasýný Fenerbahçe’nin eski yýldýzý Balic’i alarak patlatmaya hazýrlanýyor. Tecrübeli teknik adamýn ýsrarla istediði Boþnak futbolcuyla görüþtüðü, Balic’in de bu transfere sýcak baktýðý öðrenildi. Terim’in "Kefen giyerim, Fenerbahçe formasýndan baþka forma giymem" sözü nedeniyle Galatasaray camiasýndan tepki alan yýldýz oyuncunun alýnmasý için yönetimi yumuþatmaya çalýþtýðý da belirtildi.

from: Hurriyet


Aslan’da sürpriz isim: Elvir Baliç

Fenerbahçe’den ayrýldýktan sonra bir türlü eski parlak günlerine dönemeyen Elvir Baliç’i Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in yakýn markaja aldýðý öðrenildi.


Terim’in markajýnda
Ancak Real Madrid’de oynamasa bile yýlda 2 milyon dolar kazanan Boþnak yýldýzýn yüksek maliyetinin Sarý-Kýrmýzýlýlar’ý düþündürdüðü bildirildi.

Kiralýk formülü
Real Madrid ile de sözleþmesi devam eden Baliç’i Cim Bom’un bir yýllýðýna kiralayabileceði bildirildi. Fakat bunun için de önce para konusunda süper solaðý ikna etmek gerekiyor. Öte yandan Elvir Baliç, Türkiye’den bir takýmla temas halinde olduðunu doðrularken, þu aþamada kulüp ismi vermekten kaçýndý.

kaynak:Fanatik

Nanni sýrada
BALÝC’ÝN senelik iki milyon dolarlýk ücreti Sarý - Kýrmýzýlýlar’ý düþündürürken, Boþnak futbolcu, Türkiye’de bir takýmla temasta olduðunu söyledi ancak isim vermekten kaçýndý. Bu arada santrfor arayýþlarýný sürdüren Galatasaray, Arjantin’in Velez Sarsfield takýmýnda oynayan Roberto Nanni’yi de takibe aldý. Arjantin’de geleceðin yýldýzý olarak gösterilen 20 yaþýndaki genç oyuncunun bir kez A Milli olduðu, bu sezon 12 gol attýðý ifade edildi.

kaynak: Milliyet

Karambeu, sýký pazarlýk yapýyor
Aslan'ýn renklerine katmak için çaba harcadýðý Christian Karambeu, Galatasaray'ý terletiyor. Fransýz futbolcu yýllýk 1.5 milyon dolar isterken, Sarý-Kýrmýzýlýlar ise 750 bin dolarlýk bir öneri yaptýlar. Yunan ekibi Olympiakos'ta oynayan 32 yaþýndaki Karambeu, istediði fiyatta indirime yanaþmazken, Galatasaray rakamý 1 milyon dolara çýkardý. Fransýz starýn Ýstanbul'a gelmek istemediði ve bu nedenle fiyatýný düþürmediði ileri sürüldü. Sarý-Kýrmýzýlýlar ise Karambeu'yu ikna etmek için çalýþmalarýný sürdürüyor.

N.Gomes&Adani listeden çýkarýldý
Fatih Terim'in eski öðrencileri olan Nuno Gomes ile Adana'nin transferleri askýya alýndý. Tecrübeli hocanýn Galatasaray'la sözleþme imzalamasýndan sonra isimleri gündeme gelen Fiorentinalý iki futbolcu için yapýlan araþtýrmalarda, fiyatlarýnýn yüksek olduðu ortaya çýktý. Sarý-Kýrmýzýlý yönetim bu nedenle Portekizli Nuno Gomes ve Ýtalyan Adani'nin transferlerinden vazgeçti. Ancak Ýtalyan gazeteleri, Galatasaray'ýn bu iki futbolcu için Fiorentina'nýn kapýsýný aþýndýrdýðý ve istediði fiyatý kabul ettirmesi halinde transferlerin gerçekleþebileceðini ileri sürüyorlar.

Kaynak:star

Karambeu&Appiah iddiasý
Kaynak: Star


L'Equipe Gazetesi, Galatasaray'ýn Fransýz oyuncu ile ilgilendiðini yazdý. Ýtalyan basýný ise Teknik Direktör Fatih Terim'in Parmalý Appiah için Çizme'ye geleceðini ileri sürdü.

Galatasaray'ýn transfer çalýþmalarý Avrupa basýnýnda yanký uyandýrýyor. Fransýz L'Equipe, Cim-Bom'un 31 yaþýndaki vatandaþlarý Karambeu ile ilgilendiðini yazdý. Yunan ekibi Olimpiakos'ta oynayan Fransýz'ýn bonservisinin elinde olduðu belirtildi.

Ýtalyan Corriere dello Sport ise 'Fatih Terim, Ýtalya'ya futbolcu avýna geliyor' baþlýklý haberinde 'Parma'da oynayan Ganalý Stephan Appiah ve Fiorentinalý Adani, Terim'in listesinde. Ama Adani Ýtalya'da kalmak istiyor' diye yazdý. Bu arada Galatasaray'ýn Nijeryalý Song, Danimarkalý Laursen ve Ýtalyan Dino Baggio ile ilgilendiði de kaydedildi.

Alpay'dan Aslan'a ret!
Ýngiliz Aston Villa'da oynayan Alpay, Galatasaray ya da baþka bir Türk takýmýna gelmesinin söz konusu olmadýðýný söyledi. Milli Takým'la Antalya'da kampta bulunan tecrübeli star, 'Beni almaya Türkiye'den hiçbir kulübün gücü yetmez. Aston Villa ile 2 yýllýk sözleþmem var. Fatih Terim'i kutlamak için aradým, bir anda Galatasaray'lý oldum. Terim'e minnet borcum var. Bugünkü Alpay'ý o yarattý. Beni Soma Linyit'ten çýkardý. Ekmeðimi verdi. O bana rica etmez, emreder. Ama sözleþmem var' dedi.

Transfer için Sportif AÞ'den 13 milyon $
Sportif AÞ'den 15 milyon dolar kâr payý alacak olan Galatasaray, bunun 13 milyon dolarýný transfer bütçesi olarak kullanacak. Baþkan Özhan Canaydýn, bu paranýn 2 milyon dolarý ile de Lecuscu ve Batista'nýn alacaklarýný ödeyecek.

Kolombiyalý Victoria yeniden kiralanacak
Cim-Bom, savunmanýn sol kanadýnda oynayan Victoria'yý býrakmayacak.. Ancak bu futbolcuyu bonservisi ile almak istememeyen yönetim, yeniden kiralamak için formül arýyor. Bu futbolcunun durumu önümüzdeki günlerde belli olacak.

GS logolo Taç ürünleri satýþta
Galatasaray logosunu kullanma hakkýný alan Taç nevresimleri satýþa çýktý. GSlogolu nevresimlerin satýþýndan elde edilecek gelirler,Sarý-Kýrmýzýlý kulübe katký saðlayacak.

Vedat'ýn ilacý Ýmparator!
Fatih Terim tarafýndan keþfedilip Milli Takým'a alýnan, Galatasaray'a da Ýmparator'un isteði ile gelen Vedat, yeni dönemden umutlu. Yýldýz futbolcu, 'Terim ile eski günlere dönerim'dedi.

Mehmet için takas önerisi
Cim-Bom, Mehmet Polat'ý almak için Gaziantep'e Emrah'ý vermeyi teklif etti. Milli futbolcu da Sarý-Kýrýmýzýlý takýma gelmek istiyor. Denizlili Alper için de giriþimler sürüyor.

from:starTerim said 3 foreign players will be bought I think they will be Christian Karambeu(free transfer from Olympiakos), Rigobert Song($1 million to West Ham), and Roberto Nanni($? to Velez Sarsfield) also Elvir Baljic will be loaed from Real Madrid for a year then his contract runs out so we can sign him as a free transfer. Mehmet Polat from Gaziantepspor, Alper from Denizlispor, and Tuncay Sanli from Sakarayaspor will also sign very soon. Umit Davala, Murat Erdogan Cihan Haspolaltli, Altan Aksoy, and Muslim Can have signed already and are Galatasaray players.
 

·
Registered
Joined
·
7,067 Posts
Balic is very possible of course, but, he prefereed having fun to football and gave in from success...he played in real madrid, he got kicked out..we need a hungry player..i dont think balic is one..

song would be good..doesnt seem very expensive either..

i am hoping victoria will be loaned again..he is a very talented youngster and got the experience he needed this year in CL, next year, he will be even better..i would love to see terim working on him to improve him..


If karembue has a contract, i dont know how they would release him for free.:confused:

Nanni is great, but how cheap can we get such a talented younster ? not very i assume..

and last in all of this, i think we need a very expereinced mature ma for midifeld, just like we did with hagi, who can lead lead the team in midfield..

efenberg is still a possibility, he has announced his interest in playing for us, and 33 is not so old..he won champions league just 1 year ago;) - possible

ortega would be amazing...but too expensive, we can afford him..Fener is again throwing out millions but he seems to rej3ct them for double the amount of money he is supposed to receoive from others:tongue: - impossible

the other name they mention is roberto baggio:D though, i would probably smash my head in the window the day this happened;) sounds absurd, forget everything else, the fact he is italian just clears any hope:D

effenberg seems like the only choice we have though i have never seen his name mentioned since Terim took over. did lucescu want him and terim not:confused:
 

·
Registered
Joined
·
4,713 Posts
Discussion Starter · #5 ·
Baliç’e Ümit Modeli

Galatasaray, Boþnak yýldýza, Real Madrid’de kazandýðýndan daha az para önerecek ama eski parlak günlerine dönmeyi vaadedecek. Ümit Davala’yý da ayný yolla Türkiye’ye döndüren Terim’in Türk statüsünde oynayan Baliç’i almakta kararlý olduðu öðrenildi.


Fiyatý düþürülecek
Fatih Terim tarafýndan çok gizli yürütülen Baliç operasyonunun FANATÝK’te yer almasý, Galatasaray camiasýna bomba gibi düþtü. Türk statüsünde oynayan bu futbolcunun takýma gelmesini arzulayan Galatasaray Teknik Direktörü’nün, Baliç’i Ümit Davala’nýn anlaþtýðý yolla ikna etmeyi düþündüðü öðrenildi. Real Madrid’den 2 milyon dolar alan Baliç’e daha düþük fiyat verilecek ve “Þampiyonlar Ligi’nde yer alan Galatasaray’da oynarsan eski günlerine dönersin” denilecek.

Tepki ve destek
Baliç’in transferinin hafta sonuna kadar çözümlenmesi beklenirken, Boþnak oyuncunun söylediði iddia edilen, “Kefen giyerim ama Galatasaray formasýný asla” sözleri nedeniyle camiadan tepkiler sürüyor. Cim Bom’un internet siteleri Baliç aleyhine kampanyalar açarken, kulübün telefonlarý da kilitlendi. Ancak yöneticilerin bir kýsmý da bu konuda Terim’e destek vererek, “Fatih Akyel de Fenerbahçe taraftarýný dövdü, sonra Fener’e gitti. Futbolda olur böyle þeyler” dedi.


katnak: Fanatik

Galatasaray’da Hami sesleri

Trabzonspor’un jübile yaptýrmayý düþündüðü Hami ile Galatasaray’ýn ilgilendiði öðrenildi.


Geçmiþ dönemde Fatih Terim tarafýndan istenmesine raðmen Bordo-Mavililer tarafýndan izin verilmeyen bu oyuncuya, bonservisi elinde gelmesi durumunda kapýlarýn açýlacaðý belirtiliyor. Ýzmir’de antrenör kursunda bulunan oyuncu ise henüz kimseyle görüþmediðini, kulübüyle bir yýl daha sözleþmesinin bulunduðunu ifade etti.

kaynak: Fanatik

Cihan’dan sonra Nuri’ye kanca

Kocaelisporlu Cihan ile prensipte anlaþan Galatasaray, Kocaelispor’un Kaptaný Nuri’ye de teklif götürdü.


Bedelsiz serbestler
Yeþil - Siyahlý ekibin jokerini isteyen teknik direktör Fatih Terim’in bu oyuncuya haber gönderdiði öðrenildi. Sözleþmesi 31 Mayýs’ta sona eren ve bedelsiz serbest kalacak olan futbolcu ise Cim Bom ile görüþeceðini Kocaelispor Yönetimi’ne iletti.

Alacaklarý var
Ancak Yeþil - Siyahlýlar buna büyük tepki gösterdi. Kulüpten alacaðý olan 400 bin dolara yakýn para konusunda Nuri ile Serdar’ýn önüne engel çýkaran Kocaelispor’un Serdar için de ayný taktiði izlediði belirtiliyor. Kocaelispor’un 2. Baþkaný Hikmet Erenkaya, “Bonservis zaafýný Fatih hoca hiçbir zaman Anadolu futbolu için kullanmaz” diyerek oyuncularýna tepki gösterdi.

kaynak: Fanatik

Yüreklere su serpti

“Gidenlerin yerine en iyilerini alacaðýz” diyen Fatih Terim, “Anlaþtýðýmýz, imza aþamasýna gelen isimler var. Ancak isimlerini açýklamak için erken” dedi.


‘Merak etmeyin’
Beþiktaþ’ýn Lucescu ile hareketlenmesi, Fenerbahçe’nin arka arkaya transferler yapmasý transfer piyasasýný renklendirirken, Galatasaray’daki sessizlik tedirginliðe neden olmuþtu. Ancak Fatih Terim’in taraftarlarýn yüreðine su serpti. Dýþ transfer konusunda çalýþmalarýn devam ettiðini açýklayan Terim, “Galatasaraylýlar merak etmesin. Gidenlerin yerine önemli transferler yapacaðýz. Anlaþtýðýmýz ama imzalamadýðýmýz futbolcular var. Zamaný gelince bunlarý Galatasaraylýlar ile paylaþacaðýz” dedi.

‘Ters düþmeyiz’
Galatasaray’da transferin hiçbir zaman sona ermeyeceðini belirten Terim, Mondragon ve Sergen konusunda Beþiktaþ ile ters düþmeyeceklerini söyleyerek, “Transferde yaþananlar, büyük kulüplerin arasýndaki iliþkiyi bozmaya yetmez. Biz samimi arkadaþlarýz” diye cevap verdi. Fatih hoca, Siyah - Beyazlý kulüple anlaþtýðý söylenen Sergen konusunda ise, “Bazý haberler duydum. Ama biz bekliyoruz. Zaten kendisiyle de 3-4 gündür konuþmadým” dediye konuþtu.

kaynak: Fanatik

Terim lider arýyor


Galatasaray'ýn hocasý transfer için kollarý sývarken, öncelikle altý sene önce Hagi örneðinde olduðu gibi takýmý sýrtlayacak lider bir oyuncu peþine düþtü

TERÝM, transfer çalýþmalarýný tüm hýzýyla sürdürüyor. Ýç transferde kaleci Mondragon ile anlaþan Sarý-Kýrmýzýlý takýmda dikkatler dýþ transfere çevrildi. Orta sahada Hagi gibi hem 10 numarayý giyecek hem de lider oyuncu vasfýný taþýyacak futbolcu için Terim arayýþlarýný hýzlandýrdý.

SERGEN'ÝN Beþiktaþ'la anlaþmasý üzerine hesaplarý karýþan Terim alternatifleri bir bir inceliyor. Mali yapýyý da düþünen Terim, Türkiye þartlarýna ve Galatasaray'a uygun, yararlý futbolcu için dünyanýn her tarafýnda çalýþmalarýný sürdürüyor. Fatih hoca, listesini ise adeta sýr gibi saklýyor.

Murat, Cihan ve Müslim imzalýyor

G.SARAY'IN anlaþtýðý Murat Erdoðan, Cihan ve Müslim önümüzdeki hafta imza atacak. Sezon öncesi iki aþamalý kamp yapmayý planlayan Terim, ilk aþamadaki kampta kiralýklar dahil tüm futbolcularýn durumuna bakarak, 2. kampa sezon boyu çalýþacaðý futbolcular ile birlikte gidecek ve elemelerini yapacak.

kaynak: Aksam

Mondragon 650 milyarý tepti!

--------------------------------------------------------------------------------


G.Saray ile 4 yýllýðýna anlaþma yapan Mondragon, Beþiktaþ'ýn senelik 1 milyon 200 bin dolarýna 'Hayýr' dedi ve 750 bin dolara yuvada kaldý.

Lucescu'nun 'Kolombiyalý kaleciyi alýrsak Beþiktaþ güçlenir, G.Saray çöker' dediði Mondi, 650 milyarlýk farka raðmen Aslan'ý tercih etti.

Mondi'nin Cim-Bom'u Devler Ligi'ne direkt katýldýðý için tercih ettiði, UEFA'ya katýlacak Beþiktaþ'ý bu nedenle geri çevirdiði belirtildi.

G.Saray, Mondi'nin kulübü Metz'i 3 milyon dolar bonservis bedeli için iknaya çalýþýyor. Beþiktaþ ise Fransýzlar'a 4 milyon dolar öneriyor.

Bonservisini alan gelsin!
Transferde Galatasaray'ýn politikasý belli. Bonservis parasý vermek istemeyen yönetim, hiçbir kulüple sözleþmesi olmayan futbolcularla görüþmelere öncelik veriyor.

Cihan, imza için sabýrsýz
Yönetimin her konuda anlaþtýðý Kocaelili Cihan, Galatasaray'la sözleþme imzalayacaðý günü iple çekiyor. Genç futbolcu 'Hedefim ilk 11'de yer bulmak' dedi.

H.Ünsal'ýn kulaða kiriþte
Geçtiðimiz günlerde Florya'ya gelerek Galatasaray'a geri dönmek istediðini söyleyen Hakan Ünsal, Teknik Direktör Fatih Terim'den müjdeli haber bekliyor.

Ergün yakýn markajda!
Chelsea ve Newcastle'ýn istediði Ergün'ün gitmemesi içinGalatasaraylýlar seferber. Milli Takým'dan arkadaþlarý Arif, Hasan ve Bülent, yýldýzý kýskaca aldýlar.

Berkant'tan tatilde mesai
Aslan'ýn gurbetçi futbolcusu Berkant, tatil yapmasýna raðmen idmanlara ara vermiyor. Genç star formunu korumak için her gün 1.5 saat antrenman yapýyor.

Müslim Can program aldý
Aslan'la anlaþan Müslim Can, teknik direktör Fatih Terim'den, tatil boyunca uygulayacaðý idman programýný aldý. Genç futbolcu 'Sezon açýlýþýna kadar hazýr olmalýyým' dedi.

Terim acele etmiyor
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 10 numaralý futbolcu konusunda sabýrlý. Tecrübeli hoca, 'Yeni 10 numara kim olacak?' sorusuna ilginç bir yanýt verdi. Terim, 'Dün kýsadýr. Bugün de kýsa.. Ama gelecek upuzundur. Daha çok zamanýmýz var. Ýnce eleyip sýk dokuyacaðýz. Sadece bu sezon için deðil, önümüzdeki yýllar için de çalýþmalar yapýyoruz. 10 numara için çok aday var ama biz en iyisini bulup sahaya süreceðiz. Takýmýn beyni olacak bu futbolcu taraftarlarý coþturacak. Bizi hedeflerimize taþýyacak. Mondragon olayýnda mutluyuz.Kulübü ile de hafta sonuna kadar anlaþýrýz' diye konuþtu. Terim, 25 Haziran'daki sezon açýlýþýna kadar transferde önemli adýmlar atacaklarýný da sözlerine ekledi.

kayan: Star


Alpay direkten döndü!

--------------------------------------------------------------------------------


-Ali Kemertaþ-

Galatasaray'ýn hocasý Terim, milli stara teklif yapýp 'Emrin olur' yanýtýný aldý. Ancak Aston Villa, Alpay için 5 milyon paund isteyince transfer de son anda yattý.


Cim-Bom, atlatamadýðý mali kriz nedeniyle Aston Villalý Alpay'ý elinden kaçýrdý. Fatih Terim ile yýldýz futbolcu arasýnda yapýlan görüþmeler sonrasý transferin bitmesine ramak kalmýþken, olay bir anda rafa kalktý.

Milli Takým kampý için Türkiye'ye gelen Alpay, Fatih Terim'i arayýp, Galatasaray'ýn baþýna geçtiði için kutlamýþtý. Bu konuþmada Ýmparator, tecrübeli futbolcuya 'Sana Galatasaray formasý giydirmek istiyorum' dedi. Alpay ise 'Senin benim üzerimde emeðin ve hakkýn çok. Ýsteðin benim için emirdir. Ama bonservisim var. Sorunu hallederseniz, gelirim' yanýtýný verdi. Daha sonra yönetim, Aston Villa ile temasa geçip, Alpay için fiyat sordu. Ýngilizler 5 milyon paund istediler. Fatih Terim, Alpay'ý tekrar arayarak 'Kusura bakma 5 milyon paund bizim için çok fazla bir para' dedi ve milli futbolcunun Galatasaray'a gelmesi son anda gerçekleþmedi.

Öte yandan Alpay'a Alman þampiyonu Dortmund ile Ýngiliz Manchester United ve Arsenal'in de talip olduðu bildirildi. Dortmund'un dýþ iliþkiler sorumlusu Saftig aracýlýðý ile Alpay'ý ikna etmeye çalýþtýðý öðrenildi. Yýldýz futbolcunun da 1 yýl daha dýþarda kalýp, bedelli askerlik yapma hakký kazanmak istediði bildirildi.

Antalyalý Eyüp geri dönecek!
Bu sezon Antalyaspor'da kiralýk olarak forma giyen Eyüp, Galatasaray'ýn yaz kampýna katýlacak. Teknik Direktör Fatih Terim, kamp boyunca 20'lik orta saha oyuncusunun performansýný takip ederek hakkýnda karar verecek.Eyüp, gerekirse pilot bir takýma kiralanacak.

Altyapý'dan Avrupa seferi
Galatasaray alt yapýsýndaki 5 takým Mayýs'ta Avrupa'da çeþitli turnuvalara katýlacak. 17-19 Mayýs'ta PAF takým Almanya'da Zu Pfingsten, 18-20'sinde Süper Genç Takým Ergenzingen, 25-26'sýnda yýldýzlar Sperverein, B Gençler Plowgonvelin, minikler de Danone Kupasý'na katýlacak.

kaynak: Star

Murat'ta problem

--------------------------------------------------------------------------------


-Vedat Yangýn-

Cim-Bom'un ön anlaþma yaptýðý Ýstanbulsporlu futbolcunun Beþiktaþ'a da imza atmasý transferini çýkmaza soktu. Yönetim, çözüm için formül arýyor.


Galatasaray ile Beþiktaþ arasýndaki transfer savaþý giderek kýzýþýyor. Sergen'i Siyah-Beyazlýlar'a kaptýran Cim-Bom, Mondragon'u kurtardý. Ancak Ýstanbulsporlu Murat Erdoðan transferinde iki takým yine karþý karþýya geldi.

2.Baþkan Ali Dürüst, ön anlaþma yaptýklarý Murat'ýn temmuz ayýnda resmi sözleþme imzalayacaðýný açýkladý. Ancak Beþiktaþlýlar, kendileri ile iki ayrý protokol imzalayan bu futbolcudan vazgeçmiyorlar. Murat'ýn çift imza nedeniyle bir yýl ceza almasý da sözkonusu olurken, Sarý-Kýrmýzýlýlar, olayý tatlýya baðlamak için çaba sarfediyorlar. Galatasaraylýlar, Beþiktaþ'ýn kendilerinin ilgilendiði futbolculara kanca atmasýnýn ise ayýp olduðunu ifade ettiler.

Bülent Akýn kayýplarda!
Eski Teknik Direktör Lucescu'nun prenslerinden olan Bülent Akýn, ortalarda görünmüyor. Teknik Direktör Fatih Terim'in bu konuda 'Bülent'in 2 yýllýk sözleþmesi var. Ýç transferde sorun çýkacaðýný sanmýyorum. Henüz imza attýrmadýðýmýz futbolcular var' diye konuþtu. Tecrübeli hoca Bülent'i görüþmeye beklerken, bu oyuncudan hiç ses çýkmamasý dikkat çekiyor. Sakatlýðý nedeniyle sezonu erken kapatan ve halen Ýstanbul'da olduðu belirtilen Bülent'e son bir çaðrý yapýldýðý öðrenildi. Bu arada genç oyuncunun Beþiktaþ'a giden Lucescu'dan haber beklediði iddia edildi.

Laursen'de Roggi aracý
Fatih Terim'in transfer etmek istediði Milanlý futbolcu Laursen için Galatasaray giriþimlerini sürdürüyor. Tecrübeli hocanýn menajerliðini de yapan Montero Roggi'nin, Danimarkalý futbolcu için Milan 2. Baþkaný Galliani ile temasa geçtiði belirtildi. Roggi'nin bonserviste indirim için uðraþtýðý belirtildi. Laursen'in toplam maliyetinin 3 milyon dolar olduðu bildirildi.

Karambeu transferi þimdilik rafa kalktý!
Yunan ekibi Olympiakos'ta oynayan Christian Karambeu transferi askýya alýndý. Galatasaray Yönetimi, Fransýz futbolcunun hem fazla para istemesi hem de aðýr þartlar öne sürmesi nedeniyle geri adým attý.

Bülent'in alternatifi Kamerun'lu Song!
Yönetimin peþinde olduðu Kamerunlu Rigobert Song alýnýrsa, kaptan Bülent Korkmaz kulübeye çekilecek. Bu sezon Alman ekibi Köln'de kiralýk oynayan ve West Ham'ýn malý olan 25'lik futbolcu için Fatih Terim ýsrarcý.

kaynak:Star

Aslan’da Balic depremi


Teknik direktör Fatih Terim’in transferine sýcak baktýðý Boþnak futbolcu camiayý ikiye böldü. Sarý-Kýrmýzýlý taraftarlar, Balic’in alýnmasýna þiddetle karþý çýkýyor

Fatih örneði
ASLAN’DA Balic krizi... Fatih Terim tarafýndan ýsrarla istenen ve ilk kez Milliyet’te yer alan Boþnak futbolcunun transferi, Galatasaray camiasýný ayaða kaldýrdý. Taraftarlar, "kefen" açýklamasý nedeniyle internet sitelerinde Balic aleyhine kampanya açtý. Ancak Fatih Terim bu konuda kararlý. Terim’i destekleyen yöneticiler, "Fatih Akyel de Fenerbahçe taraftarý dövdü, sonra Fener’e gitti. Futbolda olur böyle þeyler" düþüncesindeler.

Real istemiyor
REAL Madrid’ten 2 milyon dolar alan Balic’e daha düþük fiyat verilip, Ümit Davala örnek gösterilecek. Ayrýca Real Madrid ile de görüþmeler devam ediyor. Ýspanyol Kulübü, Balic’e bundan sonra ödeyeceði paralarý düþünerek Galatasaray’a bu transferde her türlü kolaylýðý saðlama hazýrlýðýnda. Türk vatandaþý statüsünde olmasý nedeniyle yönetime cazip gelen Balic’in transferinin önümüzdeki hafta netleþeceði öðrenildi.


Düðmeye basýldý
Ali Sami Yen Stadý’nýn yapýmý için Unit þirketi ile anlaþma aþamasýna gelindi

GALATASARAY Yönetimi, Ali Sami Yen Stadý’nýn yýkým-yapým çalýþmalarý için yeniden giriþimlere baþladý. Sarý-Kýrmýzýlýlar, bir Türk-Belçika Yatýrým Þirketi olan Unit ile anlaþmak üzere. Unit þirketi, Galatasaray’ýn belirleyeceði stad modelini yaklaþýk 50 milyon dolara yaptýracak ve 28 ayda tamamladýktan sonra Sarý-Kýrmýzýlýlar’ýn hizmetine sunacak.
AYNI þirket daha önce Cansun yönetimine teklif yapmýþtý. Ancak; kulübün geleceðini ipotek altýna alýndýðý gerekçesi ile bu öneri kabul etmemiþti. Kuruçeþme Adasý’ný da otel yapacak olan Unit þirketi, Galatasaray’a stad için 15 senelik anlaþma önerdi. Teklif, ilk beþ yýl gelirlerin üçte ikisi, ikinci beþ yýl yarý yarýya, son dilimde ise üçte birinin paylaþýlmasýný içeriyor.


Okocha sürprizi
KANARYA’NIN eski oyuncusu Okacha’nýn menajeri Sarý - Kýrmýzýlý kulübün kapýsýný çaldý, Nijeryalý futbolcunun Galatasaray’a gelmek istediðini bildirdi. Bu beklenmeyen teklif, yöneticiler tarafýndan da hayretle karþýlandý. Okocha’nýn menajeri fiyat konusunda ise gerekli indirimleri yapacaklarýný ve Fenerbahçe’ye verdikleri fiyatýn altýna ineceklerini söyledi.
GALATASARAY Yönetimi, bu transfer için bekleme süresi isteyip menajeri yolladý. Ardýndan Fatih Terim’e de haber verilerek durum deðerlendirmesi yapýldý. Ancak yönetim Okocha’nýn Fenerbahçe’nin kendisi ile ilgilenmemesi nedeniyle Galatasaray’ý kullandýðý düþüncesine kapýldýlar. Bu yüzden Sarý - Kýrmýzýlýlar, Okocha konusunu bir süre geliþmeleri beklemek üzere askýya aldý.


Terim: Ýmza aþamasýndayýz
TRANSFERDE giriþimlerini sürdürdüklerini açýklayan Fatih Terim, "Ýþleri sadece imzaya kalan futbolcular var. Þimdilik susmayý tercih ediyorum" dedi. Baþarýlý teknik adam, Sergen ile 3 - 4 gündür görüþmediðini de açýklayarak, Bülent Akýn’ýn ayrýlmasýnýn söz konusu olmadýðýný vurguladý.


Serginho’dan yeþil ýþýk
MILAN’DA Fatih Terim ile birlikte çalýþan Brezilyalý orta saha oyuncusu Serginho, Galatasaray’a sýcak bakýyor. 1971 doðumlu olan ve orta sahanýn sol kanadýnda mücadele eden Serginho daha önce Ýtaperuna, Vitor Bahia, Flamengo, Cruzeiro, San Paolo ve Milan’da forma giymiþti.


Mondi’ye yeni sistem
KOLOMBÝYALI file bekçisi Mondragon’un Sarý - Kýrmýzýlý kulüple aylýk ödeme sistemine göre anlaþtýðý belirtildi. Toplu para karþýlýðýnda imza attýðý iddia edilen baþarýlý kalecinin her ay 75 bin dolar alacaðý öðrenildi. Mondragon, "Sözümü tuttum. Galatasaray’dan baþka bir kulüpte oynamak istemediðimi söylemiþtim" dedi.


Nuri sesleri
CÝM-BOM, Kocaelispor’un baþarýlý kanat oyuncusu Nuri için kollarý sývadý. Fatih Terim’in, tecrübeli futbolcuyu mutlaka takýmda görmek istediði söylediði öðrenildi. Transfer dedikodularýný duyan Kocaelispor Yönetimi’nin bu geliþmeye öfkelenip, Nuri’ye "Galatasaray’a gidersen 400 bin dolar alacaðýný unut. Kesinlikle sana para filan vermeyiz" tehdidinde bulunduðu iddia edildi.

kaynak: milliyet alma aldirma(ben almadim sadece oradaki haberleri past yaptim milliyet en nefret ettigim gazete!
 
1 - 5 of 5 Posts
Top