Xtratime Community banner

221 - 221 of 221 Posts

·
Registered
Joined
·
2,186 Posts
Someone rate the potential of these players for me.

Anton Miranchuk
Barinov
Diveev
Oblyakov
Akhmetov
Kuchaev
Ignatyev
Shapi Suleymanov
Van Basten Sobolev
 
221 - 221 of 221 Posts
Top