Xtratime Community banner

Roda & Fortuna

2206 Views 48 Replies 7 Participants Last post by  Knoert
Fusieclub moet zijn als 'Heerenveen van zuiden'

De club die kan ontstaan bij een mogelijke fusie van Roda JC en Fortuna Sittard moet het 'Heerenveen van het zuiden' worden. Een club met Limburgbrede uitstraling en aanhang.

Dat zeiden gouverneur Leon Frissen, Fortuna-directeur Hans Erkens en Roda-voorzitter Servé Kuijer woensdagmiddag tijdens een bijeenkomst op het Gouvernement in Maastricht.

De twee clubs en de provincie hebben besloten dat er een onderzoek komt naar de mogelijkheden voor samenwerking tussen Roda en Fortuna. Het onderzoek moet in het voorjaar zijn afgerond.

Een stuurgoep, geleid door Sef Vergoossen, oud-trainer van MVV, PSV en Roda en Peter Vogelzang, voorzitter van de raad van commissarissen van de Eredivisie CV, voert het onderzoek uit. In de stuurgroep zitten verder Frank van den Wall Bake, een autoriteit op het gebied van sportmarketing, Jos Haverkort (bedrijfsadviseur en namens de KNVB bezig met de licensieperikelen bij Fortuna) en Arie de Zeeuw, directeur communicatie bij Vodafone.

In het onderzoek wordt rekening gehouden met diverse scenario's, aldus Hans Erkens. „Het gaat in eerste instantie niet zozeer om een fusie”, zei Erkens voor de camera's van het NOS Sportjournaal. „We gaan eerst onderzoeken welke voorwaarden er nodig zijn om topvoetbal in Limburg te bedrijven. Welke basis moet er zijn om succesvol als club te kunnen opereren? De uitkomst kan zijn dat Roda JC zelfstandig verder gaat en Fortuna ook. Maar een fusie zou eveneens mogelijk kunnen zijn. Beide clubs gaan het onderzoek in elk geval positief in.”

Bedreigingen
Roda-voorzitter Servé Kuijer, Fortuna-directeur Hans Erkens en gouverneur Leon Frissen, de drie hoofdrolspelers in de fusiebesprekingen tussen Roda JC en Fortuna, worden alledrie ernstig bedreigd. Dat werd woensdag duidelijk gemaakt op de persconferentie in Maastricht. In het geval van Kuijer gaat het zelfs om bedreigingen aan het adres van zijn kinderen. Kuijer en zijn familie krijgen permanente bewaking.
Roda-directeur Huub Narinx heeft woensdagmiddag de persconferentie voortijdig verlaten. Hem was ter ore gekomen dat zijn huisadres momenteel ciruculeert op websites, waaronder die van Fortuna-fans. Narinx zegt zeer aangedaan te zijn door deze ontwikkeling.
So definitely no FC Limburg, but a Roda/Fortuna combination... probably in real this means Fortuna will disappear I think, but first let's wait and see...

Opinions?
1 - 5 of 49 Posts
I think in the near future more of these mergers will happen. In Elf Voetbal magazine of this month there was a small mention about a possible merger between Go Ahead and AGOVV.
With a nice piece of Limburgse vlaai after it :)
De op handen staande fusie tussen Roda JC en Fortuna Sittard kan drastische gevolgen krijgen voor de spelers van de Limburgse clubs. Volgens spelersmakelaar en advocaat Frans de Weger kunnen de spelers bij een fusie transfervrij vertrekken.

De Weger en zijn werknemer Thijs Kroese beweren in De Telegraaf dat de wet die regeling voorschrijft. Volgens het tweetal ontstaat er bij het vormen van een nieuwe club de zogeheten wet 'overgang van onderneming'.

"Concreet betekent dit dat voetballers van - laten we voor het gemak zeggen - 'FC Limburg' niet langer gebonden zijn aan hun spelerscontracten en in principe een transfervrije status hebben", aldus De Weger en Kroese. "De arbeidsovereenkomst van de speler gaat niet over op de nieuwe werkgever. Het contract loopt automatisch af. Toegespitst op deze fusie: de spelers zijn transfervrij.

"Als de club daarmee niet akkoord gaat, dient de speler volgens de wet aan te tonen dat hij nadeel ondervindt van de fusie", vervolgen De Weger en Kroese. "Lukt het de speler dit aan te tonen, dan kan hij ontbinding van de arbeidsovereenkomst aanvragen en dus een transfervrije status krijgen." Het tweetal beweert zelfs dat de spelers in dat geval een schadevergoeding van de club kunnen eisen.

Deze wet zou betekenen dat spelers als Marcel Meeuwis, Davy de Fauw en Anouar Hadouir komende zomer gratis bij Roda JC vertrekken. Voor Fortuna Sittard maakt het vrij weinig uit, alleen Angelo Simone heeft een doorlopende verbintenis.

Danny Hesp, voorzitter van de Vereniging Van Contract Spelers (VVCS), reageert verbaasd in het dagblad. "Dit gaan we zeker uitzoeken", aldus de preses van de organisatie.
See less See more
Fusie tussen Dordrecht, Sparta, Excelsior en Feyenoord :proud:
1 - 5 of 49 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top