Xtratime Community banner

1 - 6 of 6 Posts

·
Registered
Joined
·
2,031 Posts
Discussion Starter #1
Four clubs of Polish Ekstraklasa, so called G-4 group, that is Wisla Krakow, Legia Warszawa, Amica Wronki, Groclin Grodzisk are going to boycott the agreement between Polish Football Association and "Idea" - cellurars operator.

This is a weighty decision, consequences of which are difficult to predict. The above mentioned clubs claim they could negotiate much more money if they did not have to share the profit with poorer clubs of Polish first and second division and that PZPN did not have right to represent the clubs when talking to numerous companies interested in sponsoring Ekstraklasa.

PZPN threatens to fine the protesting clubs, to punish them with walk-overs or even to exclude them!

Sounds like a war begins.
 

·
Registered
Joined
·
14,901 Posts
The mater is also who has right to show matches in TV. Clubs from G-4 say that agrement between PZPN and Canal + is robbing them, becase they want to sell righ to show matches in TV, to have bigger money. It's true in some part, because it was obvious that Canal + will receive the rights, and no other canal can fight with them.
 

·
Registered
Joined
·
535 Posts
This kind of a shake up may be beneficial to Polish soccer in the long run, as it may reduce the hold that inefficient PZPN has over the Ekstraklasa and soccer in Poland in general, or may force PZPN to introduce some real reforms. As long as FIFA doesn't get involved, and doesn't decide to somehow punish the National Team over this issue.
 

·
Registered
Joined
·
14,901 Posts
Here are LATEST NEWS

Here is annoucement of G-4:

"W imieniu Sportowych Spółek Akcyjnych Amica Wronki, Groclin Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski, Legia Warszawa oraz Wisła Kraków, w związku z zaistniałymi w ostatnim czasie wydarzeniami związanymi z bezprawnym rozporządzaniem przez PZPN prawami majątkowymi, reklamowymi i medialnymi do rozgrywek ligowych, pragniemy wyrazić nasze największe zaniepokojenie i dezaprobatę dla prowadzonych przez PZPN w tym zakresie działań.

Mimo wielokrotnych próśb z naszej strony kierowanych do PZPN, do dnia wczorajszego nie otrzymaliśmy treści podpisanej umowy z PZPN, mimo zgody PTK Centertel na przekazanie jej treści do wiadomości Klubów Ekstraklasy. Do chwili obecnej nie otrzymaliśmy z PZPN żadnej oficjalnej informacji odnośnie podziału wynagrodzenia dla Klubów w związku z realizacją umowy o sponsoring Ekstraklasy mimo, że nasze Kluby poniosły już z tego tytułu określone koszty. Kluby nie otrzymały także żadnej informacji odnośnie szczegółowego zakresu koordynacji realizacji umowy przez Sportfive, związanego z tym wynagrodzenia, oraz zwrotu kosztów dla tej Spółki za prowadzoną koordynację. Nie uzyskaliśmy także informacji na temat sensowności udziału pośrednika przy zawieraniu i koordynowaniu tej umowy. Nie uzyskaliśmy także informacji na temat rozdysponowania środkami przekazanymi przez Canal+ w związku z poprzednio obowiązującą umową.

Brak wyżej opisanych informacji uniemożliwia nam akceptację warunków umowy z PTK Centertel i zmusił nas do podjęcia decyzji o wstrzymaniu wdrożenia umowy przez nasze Kluby na terenie naszych stadionów, o czym poinformowaliśmy PZPN w dniu wczorajszym.

Pragniemy wyraźnie podkreślić, że podjęte przez nas działania nie są wymierzone przeciwko sponsorowi ligi – spółce PTK Centertel. Ubolewamy, że PZPN w treści umowy sponsoringu wprowadził PTK Centertel w błąd, deklarując, iż jest wyłącznym i jedynym właścicielem pierwotnych i wyłącznych praw majątkowych oraz marketingowych związanych z prowadzonymi przez PZPN rozgrywkami ligowymi. W rzeczywistości bowiem, prawa te przysługują zarówno PZPN, jak i uczestniczącym w tych rozgrywkach Klubom. Wynika to zarówno z norm powszechnie obowiązującego prawa jak i regulacji prawnych UEFA oraz FIFA. Oznacza to w konsekwencji, iż umowy zawarte bez zgody Klubów są wobec nich bezskuteczne i nie wywołują skutków prawnych. W związku z tym, wyrażamy dezaprobatę dla dotychczasowych działań PZPN, który podpisując bez zgody Klubów umowę z PTK Centertel, nie tylko naruszył prawa majątkowe i marketingowe naszych Klubów związane z udziałem w rozgrywkach ligowych, ale również wprowadził w błąd sponsora Ekstraklasy.

Uważamy, że dla dobra polskiej piłki oraz ochrony interesów sponsora Ekstraklasy konieczne jest jak najszybsze rozwiązanie tych kwestii z poszanowaniem praw podmiotowych klubów, oraz powszechnie przyjętymi standardami etycznymi obowiązującymi w biznesie.

Z wyrazami szacunku,

Amica Sport SSA
Groclin Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski SSA
KP Legia Warszawa SSA
Wisła Kraków SSA"
 

·
Registered
Joined
·
14,901 Posts
Another annoucement of G-4

W imieniu Sportowych Spółek Akcyjnych Amica Wronki, Groclin Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski, Legia Warszawa oraz Wisła Kraków, pragniemy oświadczyć, że jesteśmy gotowi przystąpić do realizacji umowy PZPN ze sponsorem Ekstraklasy po warunkiem:

1. przedstawienia przez PZPN szczegółowych informacji na temat zakresu koordynacji realizacji umowy przez Sportfive, związanego z tym wynagrodzenia, oraz zwrotu kosztów dla tej Spółki za prowadzoną koordynację. Nie kwestionujemy roli Sportfive w obsłudze kontraktu z PTK Centertel. Dążymy jedynie do wprowadzenia przejrzystych standardów współpracy PZPN z podmiotami zewnętrznymi;

2. przekazania do wiadomości wszystkich klubów ekstraklasy treści umowy zawartej pomiędzy PZPN a spółką PTK Centertel;

3. uzyskania informacji odnośnie podziału wynagrodzenia dla klubów wynikającego z realizacji umowy ze sponsorem ekstraklasy. Ubolewamy, że brak wyżej wymienionych informacji, zmusił nas do podjęcia decyzji o wstrzymaniu wdrożenia umowy przez nasze kluby na terenie naszych stadionów.

Oczekujemy, że w przyszłości respektowane będą prawa majątkowe, reklamowe i medialne klubów ekstraklasy do rozgrywek ligowych, a wszelkie rozmowy przedstawicieli PZPN zmierzające do zawarcia umów w tym zakresie będą się odbywać z udziałem przedstawicieli klubów.

W oparciu o nasze dotychczasowe doświadczenia w zarządzaniu i finansowaniu klubów piłkarskich, uważamy że konieczna jest jawność i społeczny nadzór nad środkami finansowymi znajdującymi się w dyspozycji PZPN, w tym pochodzącymi ze środków budżetu państwa, jak i zawieranych kontraktów reklamowych i telewizyjnych. Naszym celem nie jest uzyskanie tym sposobem większych środków dla klubów, które reprezentujemy, ale racjonalne gospodarowanie środkami pozwalającymi już teraz w skali całego kraju na inwestycje w polską piłkę nożną. Deklarujemy poparcie dla inicjatywy pana Zbigniewa Bońka, by część środków, jakimi dysponuje PZPN, przeznaczyć na inwestycje w podgrzewane murawy polskich klubów ligowych.

Uważamy, że dla dobra polskiej piłki oraz ochrony interesów sponsora ekstraklasy konieczne jest jak najszybsze rozpoczęcie rozmów zmierzających do rozwiązanie tych kwestii.


In few words, G-4 wan to know how much money will have Sport-Five from giving right to show matches in TV for Canal +
Tehy want to know also how money will each club receive,
and third they want to make they want to make agreement with Idea public.
 

·
Registered
Joined
·
34 Posts
Translate it cose this all inglisz men could not understand it.
 
1 - 6 of 6 Posts
Top