Xtratime Community banner

1 - 2 of 2 Posts

·
Registered
Joined
·
375 Posts
Discussion Starter #1
Piotr W³odarczyk urodzi³ siê 4 maja 1977 roku. Jego pierwszym klubem w karierze by³ KP Wa³brzych, z którego w 1997 roku przeniós³ siê do Legii Warszawa. Nie wywalczy³ tam jednak pewnego miejsca w sk³adzie i rok póŸniej trafi³ do chorzowskiego Ruchu, by wkrótce znów wróciæ do Legii.

Historia siê powtórzy³a i z koñcem roku 1999 ponownie trafi³ na Cich¹. Wiosn¹ w 15 meczach strzeli³ 6 bramek. Tak¿e nastêpny sezon by³ dla niego ca³kiem udany i 1 lipca 2000 roku za kwotê 2 milionów z³otych trafi³ do Œl¹ska Wroc³aw.

Wraz z koñcem poprzedniego sezonu skoñczy³ mu siê kontrakt z wroc³awskim klubem i przeniós³ siê do francuskiego AJ Auxerre. Tam jednak znów nie mia³ szczêœcia i przesiadywa³ g³ównie na ³awce rezerwowych. Rozegra³ ³¹cznie tylko 7 spotkañ, w tym tylko jedno w pe³nym wymiarze czasowym.

W pierwszej reprezentacji rozegra³ tylko jedno spotkanie - 18 sierpnia 1999 roku pojawi³ siê na murawie w 87 minucie przegranego 1:2 towarzyskiego spotkania z Hiszpani¹. A¿ 27 razy gra³ natomiast w kadrze U-21, dla której strzeli³ 11 bramek.

Piotr W³odarczyk jest wysoki - ma a¿ 186 cm wzrostu, co czyni go bardzo groŸnym przy doœrodkowaniach i sta³ych fragmentach gry.

Jego najwiêkszym dotychczasowym sukcesem jest zdobycie Pucharu Polski z Legi¹ w 1997 roku.


Oh no hes so young and i had high hopes for him in france alongside Djibril Cisse but now hes returning to waste his career in poland how sweet! haha
well he could be a very good adition for legia!
 

·
Registered
Joined
·
2,031 Posts
Wlodarczyk's technical skills aren't of the highest standards. I've never believed that he may have had a chance in France. He's strong and pacey forward though... Maybe Germany or Austria would be a better place for him...
Anyway, Legia needs players, so he could be a very good addition ;)
 
1 - 2 of 2 Posts
Top