Xtratime Community banner
1 - 20 of 21 Posts

· Registered
Joined
·
7 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Hi all, I am putting together a detailed document on the first edition of the European Champion Clubs' Cup but I am stuck with Polish language. I have tried using an electronic translator but I can't even make sense of the words and letters properly so to be able to translate them to English to get some sort of a general understanding. The articles talk about the two Gwardia Warszawa games vs Djurgårdens back in 1955 (home and away, first game in Sweden). Thank you for anyone who can help me. These paragraphs are very short.
Newspaper Font Publication Paper Document

Font Newspaper Paper Publication Paper product

Shorts Soccer Sports equipment Newspaper Player

Newspaper Publication Font News Newsprint

Newspaper Publication Font Material property Paper

Font Publication Newspaper Paper Document

Newspaper Font Publication News Team sport

Newspaper Font Material property Publication Monochrome

Newspaper Font Publication News Newsprint

Font Paper Paper product Document Publication
 

· Registered
Joined
·
598 Posts
and also this last paragraph. I think they are mixed up and originally might have been part of the same articles, some talking about the game on Stockholm and others about the return game in warsaw.
translation of that photo:

What have been kept in our remembrance? : great Sandberg's goal, a way no other sriker can do; "świetne przerzutki z nogi na nogę ułatwiające znakomicie oddanie strzału bez blokowania and smart "playing for time", the "playing for time" which never will be hissed by audience of supporters and the "playing for time" which is not limited to kicking ball into aut with ignorance of kicking of from team's gate.

Djurgarden did very effective propaganda of Swedish football which why I now understand why Swedens are so openly seeing in Italian proffesional clubs. The Sandberg with his technique and striker's attitude, could easy play also in Hovend or Penarol. It is just the secret of good strickers. They are gifted technically and can shot so strongly that the gate breaks.

At the end few words a propos refrees. Three refrees headed by Mr. Hazzzie showed us very well job, they were harmonious and quick-reacting. Unarguably French refrees belonged to the outstanding people of the match.
Jerzy Zmarzttk

As for "świetne przerzutki z nogi na nogę ułatwiające znakomicie oddanie strzału bez blokowania" honestly I am not sure what means "przerzutka" in that context,that could be eventually 1bicicle kick 2sombrero kick 3crossing (przerzucać) 4 la crocqueta dribbling. I am not sure :D
 

· Registered
Joined
·
598 Posts

@El Lobo Is not that your new account to just check do I am really Polish? :O
 

· Registered
Joined
·
7 Posts
Discussion Starter · #10 ·
translation of that photo:

What have been kept in our remembrance? : great Sandberg's goal, a way no other sriker can do; "świetne przerzutki z nogi na nogę ułatwiające znakomicie oddanie strzału bez blokowania and smart "playing for time", the "playing for time" which never will be hissed by audience of supporters and the "playing for time" which is not limited to kicking ball into aut with ignorance of kicking of from team's gate.

Djurgarden did very effective propaganda of Swedish football which why I now understand why Swedens are so openly seeing in Italian proffesional clubs. The Sandberg with his technique and striker's attitude, could easy play also in Hovend or Penarol. It is just the secret of good strickers. They are gifted technically and can shot so strongly that the gate breaks.

At the end few words a propos refrees. Three refrees headed by Mr. Hazzzie showed us very well job, they were harmonious and quick-reacting. Unarguably French refrees belonged to the outstanding people of the match.
Jerzy Zmarzttk

As for "świetne przerzutki z nogi na nogę ułatwiające znakomicie oddanie strzału bez blokowania" honestly I am not sure what means "przerzutka" in that context,that could be eventually 1bicicle kick 2sombrero kick 3crossing (przerzucać) 4 la crocqueta dribbling. I am not sure :D
THANK YOU FOR THAT ! You are a champion. Funny how Sandberg was actually an ice hockey player as well....
 

· Registered
Joined
·
7 Posts
Discussion Starter · #11 ·
Hi,
Try send me your attempt in file. Could be much faster for me. From my experience I know, that Polish-English translation work pretty well, perhaps even better than English-Polish
Alright, I am using an OCR (Optical character recognition), there are many online. The issue is that it's not doing a great job. Anyhow, I have transcribed one article:
Newspaper Font Publication Monochrome Document


It took a little bit of time and in many cases not having any real understanding of Polish language I can only correct what the OCR is doing to the best of my ability. This is what I got for the above which I thought would talk about the return game in warsaw, given the title....

Stadion Wojska Polskiego
Djurgarden – Gwardia
Rewanzowe spotkanie o Puchar Europy
Wstep : loze i trybuny – legitymacje SPO II stopnia z wyroznieniem miejsen stojace – legitymacje SPO I stopnia i BSPO

WYBACZ mi Czylelniku, iz nie znajdziosz z miejsca obiasnien i uzupelnień. kiurych oezekiwaleś po przeczyłaniu powyższego anonsu. Ten „ianiastyezny” piakat poirzebny mi byl przedewszystkim jako wstęp do artykulu. praqnatem w ten sposob. Nawiązać do lego wszystkiego, co napisaiem w poprzednim „Przeglądzie Spotowym” o „Futboliście z Lodz. Ikkosie z Tarentu i wiecznym kibieu”
Tak więc plakalu tego nie można porównać z” irleklem Tekiamowym stosowanym przez amerykanskie stacie ielewlzyine, kiore przy po mocy „Koncertu Brandenburskiego” Bacha reklamuia mydlodo prania.
Wprawdzie niektórym moim koieqom w redakeji mariwiącym sleże Ich artykuly na iemaly orgazacyjne nie będą sią cieszyły la taką „czytilwością” jak na przyklao sprawozdągja z meczów pilkar skich. ibi bokserskich doradzam by zaopairzyil ie lytulem: i dialego ieslesmy zadowoleni z tego. Ze irybuny sa peine, ale row noszesnie nie moga bic powodem do dumy pusie bolske i sale.
napisat jerzy zmarzlik
WCZASY w górach. Pamięiacie lak zwane zajęcla kulturalno-otwiałowe orgąnizowane w domach wypoczynkowych przed kliku laty! Poniedzialek — referai o rozwoju przemysiu, wiorek — pogadanka o analfabetyzmie, sroda — odezył c poezjl wepólezesnej, ezwariek — dyskusja nad artykulum omawiatacym postęp w produkcji systemem lasmowym. i tak daiej | tak dalej dą do żadnego penslonalu, że wszyscy jak są — wybierają się na wczasy wędrowne. Pieszo. Rowe rem, kajatlem, czym klo” ma, na to kogo stać. Górskie Odznaki Turystyezne z dumą noszą w klapaek marynarek na wiairowkach, a niekiorzy przyzyeznej.
Naturajnie zaczelismy rozmawiać o kulturze fizyeznej i tej perspektywach rozwojowych. U nas nie ma warunkow diamasowego rozwoju sportu — powiedział mi byly wysoki urzędnik GKKF. Wyobraźcie sobie, iz mojamloda kuzynka zgłoclia się do jedinlego z warszawskiej kót Ogniwa i zapytala, czy moze się zapisać do sekeji gimnastycznej. Zapylano ja ezy ma juz fakleś osiągnięcia w tejdziedzinie sportu. Odpowiedziała. Iz nigdy jeszcze nie ewilezyla, a gimnastykę ehce uprawlać jedynie dla przyjemności.
Kultary i Wypoczynku poć Stajinogrodem istotnie, Park ten jest prawdziwym relem na ziemi już leraz, gdy deleko mu jeszcze do ostatecznego wyglądu.
Urocza przystań kajekowa jest w tej chwlii celem prowdziwych wędrowok narodów. Jest one świetnie wyposażona w sprzęi. Imponująca llezba kajaów, rowery wodne. zagiówkj zgromadzone są w leklej masie. jz wydawalo by się, żeprzynajmniej polowa niądy nie będzie wykorzystana.

— Tylko niewlelkj procent tych. kiórzy iu przyjdą może korzysteć z kajaków i zagloówek — naiychmiast rozwlat moze wątpilwości Roman Stadion. Mamy iu co niedzjele ponad, sto fysięcy ludzi, o w dzień powszedui lekze peino. Do kejaków są powszedni ogonki. Muslmy fak najszybciej budowec nowe przystanie, nowe oblekiy sportowe. Ludzie chcą uprswleć sportchcą odpoczyweć w lakich wiaśnie parkach.

From what I can gather the author, a certain Jerzy Zmarzlik, is not really talking about the game but rather generally saying that Poland does not have any real sporting infrastructure. It seems to be using a certain level of sarcasm but I do not understand the direct relationship between the title and the content of the article. Is he being funny in trying to say that Gwardia got smashed because Poland does not embark on professionalism (we are talking about 1955) ?

@dawidlupa97 I am sure my transcription is full of errors ....

I will do the same for all articles with a bit of time.
 

· Registered
Joined
·
598 Posts
Hi,


Alright, I am using an OCR (Optical character recognition), there are many online. The issue is that it's not doing a great job. Anyhow, I have transcribed one article: View attachment 79587@dawidlupa97 I am sure my transcription is full of errors ....
Text after some copyediting: Few not comprehensive wording I marked as text


Stadion Wojska Polskiego
Djurgarden – Gwardia
Rewanżowe spotkanie o Puchar Europy
Wstęp : loże i trybuny – legitymacje SPO II stopnia z wyrożnieniem miejsen stojące – legitymacje SPO I stopnia i BSPO

WYBACZ mi Czylelniku, iż nie znajdziesz z miejsca objaśnien i uzupełnień. których ozekiwaleś po przeczytaniu powyższego anonsu. Ten „fantastyczny” plakat potrzebny mi był przedewszystkim jako wstęp do artykułu. Pragnąłem w ten sposób nawiązać do tego wszystkiego, co napisałem w poprzednim „Przeglądzie Spotowym” o „Futboliście z Łodzi. Ikkosie z Tarentu i wiecznym kibieu”
Tak więc plakatu tego nie można porównać z” irleklem reklamowym stosowanym przez amerykańskie stacje telewizyjne, które przy pomocy „Koncertu Brandenburskiego” Bacha reklamują mydło do prania.
Wprawdzie niektórym moim koleqom w redakcji martiwiącym się że Ich artykuly na tematy orgazacyjne nie będą sią cieszyły taką „czytilwością” jak na przykład sprawozdania z meczów piłkarskich lub bokserskich doradzam by zaopatrzyli je tytułem: i dlatege jesteśmy zadowoleni z tego, że trybuny są pełne, ale
równocześnie nie mogą być powodem do dumy pusie bolske i sale.
napisat jerzy zmarzlik
WCZASY w górach. Pamiętacie tak zwane zajęcla kulturalno-oświatoweowe organizowane w domach wypoczynkowych przed kliku laty! Poniedzialek — referat o rozwoju przemysłu, wiorek — pogadanka o analfabetyźmie, środa — odczyt o poezjl współczesnej, czwartek— dyskusja nad artykułem omawiającym postęp w produkcji systemem taśmowym, i tak daiej, i tak dalej dą do żadnego pensjonatu, że wszyscy jak są — wybierają się na wczasy wędrowne. Pieszo. Rowerem, kajakiem, czym kto” ma, na to kogo stać. Górskie Odznaki Turystyezne z dumą noszą w klapaek marynarek na wiairówkach, a niektórzy przyzycznej.
Naturalnie zaczęlismy rozmawiać o kulturze fizycznej i tej perspektywach rozwojowych. U nas nie ma warunkow dla masowego rozwoju sportu — powiedział mi były wysoki urzędnik GKKF. Wyobraźcie sobie, iż moja młoda kuzynka zgłosiia się do jedinego z warszawskich kół Ogniwa, i zapytała, czy może się zapisać do sekcji gimnastycznej. Zapytano ją czy ma już jakieś osiągnięcia w tej dziedzinie sportu. Odpowiedziała, iż nigdy jeszcze nie ćwiczyła, a gimnastykę chce uprawiać jedynie dla przyjemności.
Kultury i Wypoczynku poć Stainogrodem istotnie, Park ten jest prawdziwym rajem na ziemi już teraz, gdy deleko mu jeszcze do ostatecznego wyglądu.
Urocza przystań kajekowa jest w tej chwlii celem prawdziwych wędrówek narodów. Jest one świetnie wyposażona w sprzęt. Imponująca liczba kajaów, rowery wodne. zagłówki zgromadzone są w lekkiej masie, iż wydawałoby się, że przynajmniej połowa niądy nie będzie wykorzystana.

— Tylko niewlelki procent tych, którzy tu przyjdą może korzysteć z kajaków i zagłoówek — natychmiast rozwiać może wątpilwości Roman Stadion. Mamy tu co niedziele ponad, sto tysięcy ludzi, co w dzień powszedni, także pełno. Do kajaków są prawdziwe ogonki. Muslmy jak najszybciej budować nowe przystanie, nowe obiekiy sportowe. Ludzie chcą uprawiać sport, chcą odpoczywać w takich właśnie parkach.
 

· Registered
Joined
·
598 Posts
translation of that photo:

As for "świetne przerzutki z nogi na nogę ułatwiające znakomicie oddanie strzału bez blokowania" honestly I am not sure what means "przerzutka" in that context,that could be eventually 1bicicle kick 2sombrero kick 3crossing (przerzucać) 4 la crocqueta dribbling. I am not sure :D
After thinking about it more.. I am sure this goal most probably were looking similar to Pele's goal against Wales in 1958 r againt Sweden in 1958. Przerzucać in Polish language is skill used during sombrero and "od nogi do nogi" means in that context "from feet to feet" (literally from leg to leg). Tom Williams in his book "Do you speak football" did not tookattention on Polish words: Przewrotka, Przerzutka, Przerzucać so you can translate with own interpretation to English as you want:)
 

· Registered
Joined
·
598 Posts
you are a champion. Ikkosie z Tarentu i wiecznym kibieu is a highly cultured reference to Ikkos of Taranto a Magna Grecia Olympic athlete. I think the author is trying to be funny.
Ok. One another word which I marked as text. Means: "blokiem reklamowym" (program marked it as "irleklem Tekiamowym" ). Somehow I could not get it earlier. If you have any further questions then ping me.

edit:I also forget copyedit one word from "penslonalu" to right one: "pensjonatu" (somehow I lately noted that, now I noted during using google translate to assume how you can read nowi Engliish).
 

· Registered
Joined
·
7 Posts
Discussion Starter · #19 ·
Newspaper Font Publication News Newsprint

Wesołe i smutne ze Sztokholmu

Oświetlenie to jeszcze nie wszystko - Surówa krytyka w prasie

szwedzkiej - O bliźniakach, którzy zostali... Bliźniakami - Pan

Ryswyck chce przyjechać z Reimsem - Djurgarden „proponuje trzeci mecz w Warszawie”


SZTOKHOLM, 22.9 (tel. «1.1.

Piłkarze warszawskiej Gwardij nie zaechwyeltj w Sztokholmie. Wprawdzie zremisowalj ze znanym na arenie międzsnarninwej przeciwnikiem i odebrali mu em najmniej 30 proc, szang na zakwalifiknwanie sia do cwiercfinalu Pucharil Europy, ale dokonali tegn w sposńh nie orzęnosący zadowoieola ani graezonj ani widzom wtorkowego oyeczu.

Ten temple został przez obie drużyny „wymęczony” po grze miało interesulącej w swem przehiegil i en najgorsze bez bramek. klóre moglyby ehoclaż irochę nżywle monotonię spolkania.

W sprawozdaniu z meczu sprawledilwiałem Gwardię niecodziennymi warunkami spolkania - Sztucznym i w dodatku nieulaselwym oswietleniem. Reflektory nie są umleszeznne lak jak wozedzle na wysokich wieżach iecz prawle na rynnach dacho nad trybunami i twnrzą nihy duże paeinrki podkowę, okalającą z trzech stron boisko. Wyglada to nawet dosc ladoie ale zwlekeza poważnie moż iwosel osiepiellia każdego gracza. Ktory nieogalrzoje spojrzę na iecaca gora piłke. Ale wartioki meczu to tylko 50 proc, przyczyny slabej gry Gwardji. Drugie 30 pro, ieza w nieoczekiwanej depresji iorio ataku warszawskiego, depresji nie nglądadej w lej drużynie ebyua od noczatku bleżacegn sezonil. Atak Gwardii gral przeważnie żle, a jesli juz byly okresowe przeblyski dohrej iortny, laklej na jaka Gwardię zawoze atak, nie dopisywała celnose strzalow, albo akele konczyly ole na linii obrony orzeelwojka.

Brak w calej plaiee zdecydowanego gracza w rodzalu Hoehorka llib knnlltzjnwrnegn Baozklewlcza wyezliwaln ole wyraznie i nie leż dzwnegn. że grnzolelszyeh slrzalńw na hramke Arvidssnna byln we winrek lyJe „en knl napłakate”.

@dawidlupa97, I think this will be much quicker as I am getting better at recognising Polish words....
of course, I am not in a hurry, when and if you have time.
 

· Registered
Joined
·
598 Posts
@varesin73

Wesołe i smutne ze Sztokholmu

Oświetlenie to jeszcze nie wszystko - Surowa krytyka w prasie

szwedzkiej - O bliźniakach, którzy zostali... Bliźniakami - Pan

Ryswyck chce przyjechać z Reimsem - Djurgarden „proponuje trzeci mecz w Warszawie


SZTOKHOLM, 22.9 (tel. «1.1.

Piłkarze warszawskiej Gwardii nie zachwycili w Sztokholmie. Wprawdzie zremisowali ze znanym na arenie międzsnarodowej przeciwnikiem i odebrali mu co najmniej 30 procent szans na zakwalifiknwanie sia do ćwierćfinału Puchariu Europy, ale dokonali tegn w sposńh nie przynoszący zadowoieola ani graczom ani widzom wtorkowego meczu.

Ten remis został przez obie drużyny „wymęczony” po grze miało interesulącej w swoim przebigu i co najgorsze bez bramek. klóre mogłyby ehoclaż trochę ożywić monotomię spotkania.

W sprawozdaniu z meczu usprawledilwiałem Gwardię niecodziennymi warunkami spotkania - sztucznym i w dodatku niewłaściwym oświetleniem. Reflektory nie są umieszczane tak jak wszędzie na wysokich wieżach lecz prawie na rynnach dachu nad trybunami i tworzą niby duże paeinrki podkowę, okalającą z trzech stron boisko. Wyglada to nawet dość ładnie ale zwiększa poważnie możliwość oślepienia każdego gracza, który nieopatrznie spojrzy na ilecącą górną piłkę. Ale wartunki meczu to tylko 50 procent przyczyny słabej gry Gwardii. Drugie 30 procent, leżą w nieoczekiwanej depresji iorio ataku warszawskiego, depresji nie oglądadanej w tej drużynie była od początku bieżącego sezonu. Atak Gwardii grał przeważnie źle, a jeśli już byly okresowe przebłyski dobrej formy, taklej na jaka Gwardię zawsze stać, nie dopisywała celność strzałóow, albo akcje konczyły się na linii obrony przeciwnika.

Brak w calej piątce zdecydowanego gracza w rodzalu Hoehorka llib kontuzjowanego Baozklewlcza wyezliwaln ole wyraźnie i nie leż dzwnegn. że najgroźniejszych strzałów na bramkę Arvidssnna byln we winrek lyJe „en knl napłakate”.

@dawidlupa97, I think this will be much quicker as I am getting better at recognising Polish words....
of course, I am not in a hurry, when and if you have time.
 
1 - 20 of 21 Posts
Top