Xtratime Community banner
1 - 4 of 4 Posts

·
Registered
Joined
·
14,901 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Refree of the match Kujawiak - ŁKS send off 4 players of ŁKS. The coach was shouting vulgar words at the refree and ŁKS players attacked him and he had to finish the match in 73th minute. The result was 1-0 for Kujawiak (goal of Bekas 63').
 

·
Registered
Joined
·
535 Posts
Evidently after reviewing the incident, though, PZPN said that the referee made a series of mistakes, including some of the cards and the premature ending of the game.
 

·
Registered
Joined
·
14,901 Posts
Discussion Starter · #3 ·
Yes, but atacking the refree ... ŁKS should be ashamed :rollani:
 

·
Registered
Joined
·
14,901 Posts
Discussion Starter · #4 ·
Ridiculous: :mad:

Najwyższa Komisja Odwoławcza PZPN po rozpoznaniu odwołania Kujawiaka Włocławek od decyzji WG PZPN z 10 maja 2005 roku nakazującej powtórzenie przerwanego spotkania 25. kolejki II ligi Kujawiak Włocławek – Łódzki KS, postanowiła zmienić zaskarżoną decyzję.

Członkowie NKO zdecydowali, iż mecz należy dokończyć w dniu 17 maja 2005 roku od 64. minuty przy stanie 1-0 dla gospodarzy oraz z uwzględnieniem udzielonych do czasu przerwania zawodów napomnień i wykluczeń (w dokończeniu spotkania nie będą mogli brać udziału zawodnicy, którzy otrzymali czerwone kartki). Spotkanie należy rozegrać bez udziału kibiców drużyny ŁKS. Decyzja NKO jest ostateczna.

Mecz najprawdopodobniej zostanie przełożony i nie odbędzie się w ustalonym przez PZPN terminie ze względów bezpieczeństwa.
 
1 - 4 of 4 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top