Xtratime Community banner
1 - 4 of 4 Posts

·
Registered
Joined
·
398 Posts
Discussion Starter · #1 ·
I am from sweden and Iwould see a Inter Fan Club In Stockholm. Finns det några (det vet jag) som vill starta en Inter fan club. Titta på matcher, diskutera Inter osv. Låt mig veta i fall drt finns något intresse. Robaldo76
 

·
Legend
Joined
·
12,328 Posts
Jag skulle inte försöka göra någon fan club.Alltså vara ordförande eftersom jag inte vet ett skit om datorer och göra hemsidor.Men jag skulle säkert bli medlem. Jag bor inte i Stockholm men det kanske inte spelar någon roll.
 

·
Registered
Joined
·
63 Posts
Intresse finns säkert.

Om man bortser från Djurgårds och AIK tröjor så är Inters den du ser mest både i affärer och på folk.
Jag tror dock att möjligheten till att locka folk att se på matcher gemensamt har lite med veckodag att göra. Söndagar är nog tyvärr inte prime time. Men det du bortde göra är att kanske ha ett par arrangemang per säsong på någon krog.
Nu lär väl intresset öka med tanke på Champions league.
Du vet mest själv hur mkt tid du är beredd att spendera på att anordna detta (hemsida, mailutskick, matchkvällar mm).

Lycka till och håll mig gärna uppdaterad.

Joakim
 
1 - 4 of 4 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top