Xtratime Community banner

1 - 20 of 1297 Posts

·
Registered
Joined
·
7,201 Posts
Discussion Starter #2
Hamit-Yýldýray bombasý

Özhan Canaydýn, iki müthiþ transfere hazýrlanýyor. Biri Schalke’li Hamit Altýntop, diðeri ise Leverkusen’li Yýldýray


Gizli yürütülüyordu
Galatasaray bu sezon birçok konuda hüsran yaþadý ancak bunlarýn en önemlisi transferdeki baþarýsýzlýktý... Baþkanlarýndan her zaman yýldýz oyuncu transferi isteyen taraftarlar da bu sezon Frank de Boer’la yetinmiþti. Ancak Canaydýn’ýn, Sarý-Kýrmýzýlý taraftarlarýn gönlünü kazanmak için çok gizli bir plan yürüttüðü ortaya çýktý. Günlerdir yýldýz transferi konusunda araþtýrmalarýný sürdüren Baþkan’ýn çalýþmalarý sonuç verdi.

Gelecek sezona hazýrlar
Özhan Canaydýn, Schalke ve Ümit Milli Takýmý’nýn baþarýlý oyuncusu Hamit Altýntop ile prensip anlaþmasýna vardý. Canaydýn bununla da yetinmedi ve rotasýný aylardýr gündemde bulunan Yýldýray Baþtürk’e çevirdi. Leverkusen formasýný giyen milli oyuncuyla temasa geçen Baþkan, bu transferi de büyük ölçüde noktaladý. Ýki yýldýzýn gelecek yýl Galatasaray’da oynamaya çok yakýn olduðu öðrenildi.FANATIK
 

·
Registered
Joined
·
7,201 Posts
Discussion Starter #3
Ç. Rizeli Gürol Cim Bom’a doðru

Galatasaray’ýn altyapýsýnda yetiþtikten sonra Çaykur Rizespor’a giden Gürol’un, Sarý-Kýrmýzýlý kulübe dönüþ hazýrlýðý yapýyor


Savunma bloðunda forma giyen genç oyuncunun Galatasaray’a gelmeye çok sýcak baktýðý, iki kulüp arasýndaki görüþmelerin baþladýðý vurgulandý. Ancak Çaykur Rizespor yönetimi genç oyuncunun kalmasý için tüm imkanlarýný seferber edecek.
 

·
Registered
Joined
·
7,201 Posts
Discussion Starter #4
Ergun Gürsoy, yönetici olur olmaz Trabzonspor'un yýldýzlarýna kanca attý ancak anýnda geri çevrildi..Trabzonspor'un, gelecek yýl sözleþmesi sona eren Gökdeniz ve Fatih'in transferi konusunda Galatasaray Kulübü'ne olumsuz yanýt verdiði bildirildi.

Galatasaray'ýn yeni yönetim kuruluna seçilen ve Trabzonlu olan Ergun Gürsoy'un, kulüp baþkaný Atay Aktuð'a Fatih ve Gökdeniz'in satýlmasý konusunda düþüncesini sorduðu, Aktuð'un ise olumsuz yanýt verdiði öðrenildi.

Kulüp baþkaný Aktuð, bugün bir gazetede Galatasaray yöneticisi Ergun Gürsoy'un bordo-mavili takýmýn kaptaný Fatih ile ön anlaþma yaptýðý biçimindeki haberin gerçeði yansýtmadýðýný belirterek, ''Ergun Gürsoy benim arkadaþým. Bana Gökdeniz ve Fatih konusunda düþüncelerimizi sordu. Bizde ona bu futbolcularý býrakma niyetinde olmadýðýmýzý söyledik ve baþlamadan bu konu kapandý'' dedi.

Fatih ve Gökdeniz'in transferleri konusunda bir sorunlarýnýn bulunmadýðýný dile getiren Aktuð, ''Bu futbolcularýn sözleþmesi gelecek yýl sonunda bitiyor. Bu hafta içinde Gökdeniz ve Fatih ile tekrar görüþebiliriz. Futbolcularda daha önce Trabzonspor'da kalmak istediklerini açýkladýlar. Fatih ve Gökdeniz'i býrakmak niyetinde deðiliz. Bu konuda artýk daha konuþmak istemiyoruz'' diye konuþtu.

INTERNETSPOR.COM
 

·
Registered
Joined
·
7,201 Posts
Discussion Starter #5
Yabancý haklarýný Fransa Ligi'nden futbolcularla kullanmayý hedefleyen Canaydýn yönetimi Fransa Milli Takýmý'nda 8 kez görev yapmýþ orta saha oyuncusu Olivier Kapo'yla ilgileniyor.

Genel Kurulda G.Saray'a yeniden baþkan seçilen Özhan Canaydýn, planlarýný futbol takýmýna Fransýz ekolünü getirmek üzerine kuruyor. Yabancý haklarýnýn da Fransa Ligi'nden futbolcularla kullanýlmasýna kesin gözüyle bakýlýyor. Sarý-kýrmýzýlýlarda ilk hedef Auxerre'in milli orta saha oyuncusu Olivier Kapo.. 24 yaþýndaki futbolcunun Galatasaray'ýn menajerler aracýlýðýyla yaptýðý teklife sýcak baktýðý ve "Anlaþacaðým bir teknik adam da olursa adýný çok duyduðum G.Saray'a seve seve gelirim" yanýtýný verdiði bildirildi.

Fildiþi Sahilleri'nde 7 Eylül 1980'de doðan Kapo, 1999'dan beri formasýný giydiði Auxerre'de 112 maçta 18 gol attý. Bu sezon 22 lig maçýnda bir gol kaydetti. Fransa Ligi'nde ilk maçýný 31 Temmuz 1999'da Nancy'ye karþý oynayan Kapo, Fransa Milli Takýmý formasýný ise ilk kez 7 Eylül 2002'de Kýbrýs Rum Kesimi'ne karþý giydi. 8 milli maçta 3 golü bulunan Kapo, 2003 yýlýnda Fransa Milli Takýmý ile Konfederasyon Kupasý'ný, Auxerre ile de Fransa Kupasý'ný kazanmayý baþardý.

INTERNETSPOR.COM
 

·
Registered
Joined
·
7,201 Posts
Discussion Starter #6
Ali Sami Yen için start
Hagi, bu teklifi kabul ederse 18.00'deki idman ile göreve baþlayacak. Hagi, 8 maçta bekleneni veremezse yeni teknik direktör mutlaka Fransýz olacak. Adaylar Tigana, Houllier ve Aime Jacquet. Sarýkýrmýzýlý yönetim Ali Sami Yen için de kollarý sývadý. Yeni sezonda Atatürk Olimpiyat Stadý'ndan çýkýp Ali Sami Yen'e dönmeyi hedef olarak koyan yönetim, inþaata hemen baþlamayý planlýyor. Mutlak restorasyon gereken eski açýk tribün yýkýlacak ve yerine 8 bin kiþilik yeni tribün yapýlacak.

Yabancýlar silbaþtan
Eski açýk yapýlýrken, ÝTÜ'den uzmanlar diðer tribünleri kontrol edecek. Gerekirse destekleyici çelik konstrüksiyonlarla stad güvenli hale gelecek ve Galatasaray yeni sezonda mutlaka Ali Sami Yen Stadý'na dönecek. Transferde ise yerliler için hemen düðmeye basýlacak. Trabzonlu olan Gürsoy aracýlýðýyla Gökdeniz'in transferi sonuçlandýrýlmaya çalýþýlacak. Bir diðer önemli hedef de Gençlerbirliði'nde oynayan Serkan Balcý. Yabancýlarda ise büyük ihtimalle silbaþtan yapýlacak. Bu konuda kararý yeni teknik direktör verecek.

SABAH
 

·
Registered
Joined
·
7,201 Posts
Discussion Starter #8
YENÝ TRANSFERLER

Özhan Canaydýn, Galatasaray'ýn yeni dönem için yerli ve yabancý olmak üzere 6-8 oyuncu transfer edeceðini söyledi.

Galatasaray'ýn bundan daha kötü durumdayken dahi büyük transferler yaptýðýný vurgulayan Canaydýn, ''Bu transferleri yapmak için yeni bir bütçe hazýrlayacaðýz. Olaðanüstü bir kongre yaparak bütçe onayý alabiliriz'' dedi.

Canaydýn, Hagi, Popescu, ve Taffarel gibi isimlerin transfer edilmesi gerektiðini kaydederek, her zaman böyle uyumlu bir üçlünün biraraya gelemeyebileceðini ifade etti.

Transferleri sezon sonunda yapacaklarýný bildiren Canaydýn, þu anda boþta bulunan ve her gittiði kulüpte sorun çýkartan Rivaldo gibi futbolcularý kadrolarýna katmayacaklarýný belirtti

SHOWTVNET.COM
 

·
Registered
Joined
·
7,201 Posts
Discussion Starter #9
Galatasaray’ýn yeni dönemdeki Futbol Þubesi Sorumlusu, Gökdeniz, Ali Tandoðan, Ýbrahim Toraman, Ýbrahim Akýn Ýbrahim Yavuz, Faruk Bayar, Zafer Biryol ve Ersen Martin’in transferi için zaman kaybetmeden harekete geçecek


ÖZHAN Canaydýn yönetiminde Ýkinci Baþkan ve Futbol Þubesi Sorumlusu görevlerini yapacak olan Ergun Gürsoy, transfer için kollarý sývadý. 30 milyon dolarlýk bütçeyle piyasaya gireceði öðrenilen Gürsoy’un listesinin de hazýr olduðu belirtildi.

Trabzon’dan Gökdeniz, Gençlerbirliði’nden Ali Tandoðan, Gaziantep’ten Ýbrahim Toraman, Adana’dan Ýbrahim Yavuz, Altay’dan Ýbrahim Akýn, Ýstanbul’dan Faruk Bayar, Konya’dan Zafer Biryol ve Denizli’den Ersen Martin, Gürsoy’un ilk hedefleri. Futbolun yeni patronunun bu oyuncularla lig bitmeden anlaþmak için hemen harekete geçtiði belirtildi.

Sarý-Kýrmýzýlýlar’ýn yabancý transferini ise yeni gelen hocanýn tavsiyeleri ile yapacaðý, bu konuyla da bizzat Baþkan Özhan Canaydýn’ýn ilgileneceði vurgulandý.


8 futbolcu yolcu


FATÝH Terim, giderayak yönetime bir rapor sundu. Tecrübeli hocanýn, Bülent, Arif, Hakan Ünsal ve Baliç’in yaný sýra Ömer, Murat, Batista ve Prates’in gönderilmesini önerdiði belirlendi. Yönetimin dikkate almasý beklenen raporda Terim’in Bratu, Petre, Mülayim, Cafer, Uður ve Aykut gibi gençler ile, 14-16 yaþ takýmýna sahip çýkýlmasýný istediði kaydedildi.STARGAZETE
 

·
Registered
Joined
·
7,201 Posts
Discussion Starter #10
Galatasaray Yönetimi, Fransýz hoca için bugün oylama yapacak. Jacquet ve Houllier diðer adaylar... Kabul ederse, sezon sonuna kadar takým Hagi’ye emanet edilecek


ÝÞÝ FRESCO BÝTÝRDÝ


ASLAN’DA yeni teknik adamýn adý bugün büyük oranda kesinleþecek. Baþkan Özhan Canaydýn’ýn ortaðý Fresco aracýlýðý ile anlaþtýðý belirtilen Jean Tigana için bugün yeni yönetimde oylama yapýlacak. Ancak oylamanýn, Fransýz hocayý onaylama þeklinde sonuçlanacaðý belirtildi.


FORMÜL ARAYIÞI


TÝGANA’NIN kýsa süre sonra göreve baþlayabileceði ifade edildi. Fakat bazý yöneticilerin, sezon bitene kadar takýmýn camiadan birine emanet edilmesini istedikleri vurgulandý. Adaylarýn baþýnda Hagi geliyor. Bülent Ünder ve Hikmet Karaman’ýn isimleri de gündemde.


YÜZDE 5 JACQUET


BU grubun, Fransýz hocanýn sezon sonuna kadar danýþmanlýk yapmasýný ve transfer görüþmelerinde bulunmasýný önerdikleri bildirildi. Tigana’da pürüz çýkmasý halinde, Aslan’ýn rotasýný 98’de Fransa’yý Dünya Þampiyonu yapan Aime Jacquet’ye çevireceði de ifade edildi.


FRANSIZ SEVDASI


JACQUET dýþýnda Galatasaray’ýn listesinde Liverpool’un hocasý Gerard Houllier, 2000’de Fransa’yý Avrupa, bu yýl da Tunus’u Afrika Kupasý Þampiyonu yapan Roger Lemerre de bulunuyor.


Canaydýn startý verdi


BAÞKAN Özhan Canaydýn teknik direktör sorununu çözdükten sonra, diðer projeleri hayata geçirmek için düðmeye basacak. Öncelikle 100. yaþ kutlamalarý için bir komite oluþturulacak ve iþbaþý yaptýrýlacak. Galatasaray Baþkaný ardýndan Avrupa’daki taraftarlarý kulübe kazandýrma çalýþmalarýna baþlayacak. Anketlere göre Cim-Bom’un Avrupa’daki þirketine üye olmak isteyen 800 bin gurbetçi bulunuyor. Bunlar üye yapýlarak kulübe yaklaþýk 30 milyon dolarlýk gelir saðlanmasý hedefleniyor.

Özhan Canaydýn bunlarla birlikte Ali Sami Yen Projesi için kredi arayýþýný da sürdürecek. Yerel seçimler sonrasý hükümetle masaya oturacak olan yönetimin Mecidiyeköy arazisini verip, Seyrantepe Projesi’ni hayata geçirmesi de seçenekler arasýnda.

22.03.2004

STARGAZETE
 

·
Registered
Joined
·
18,438 Posts
All this transfer rumours in one day.....:D
 

·
Registered
Joined
·
30,022 Posts
Well, theres rumors flying about we have $30m credit for transfers, I doubt it and none of those guys will happen, we have to use youths and free transfers, btw Hagi is a terrible coach decision, he cant cut it as a manager...hopefully he proves me wrong :(
 

·
Registered
Joined
·
7,201 Posts
Discussion Starter #17
Tuncay to Galatasaray?

is this true, i heard this like in few places, is this a coincident or does Galatasaray really want to buy him?
my cousin who is a fanatik Fener supporter said he also heard that Tuncay was coming to Galatasaray, and he was so sure..
I would doubt it, i wont even believe it...

In Hurriyet look what he said, he does speak neagative...

Bugün yarýn imzalarým


Baþkan ve yönetime verdiði sözün arkasýnda olduðunu dile getiren genç yýldýz, ‘‘Ben Fenerbahçe'ye gönülden baðlýyým. G.Saray veya bir baþka kulübe gitmem söz konusu olamaz. Burada yapacaðým daha çok iþ var’’ diye konuþtu.

FENERBAHÇE'nin altýn çocuðu Tuncay Þanlý, transferi için son noktayý koydu. Takýmý izinli olduðu için soluðu memleketinde alan ve izin gününü ailesiyle birlikte geçiren genç futbolcu, sarý lacivertli kulüple hiçbir sorunu olmadýðýný ve sezon baþýnda verdiði sözü tutarak sözleþmeyi imzalayacaðýný söyledi.

Galatasaray ve baþka bir kulübün transfer listesinde olmasýnýn kendisini çok fazla ilgilendirmediðine dikkat çeken Tuncay, röportaj yasaðý olduðu için birçok soruyu cevapsýz býraktý. Menajeri Erdinç Þehit'in ofisinde görüþtüðümüz Tuncay, ‘‘Ben her yerde, her fýrsatta gönülden Fenerbahçeli olduðumu dile getiriyorum. Baþkanýma ve yöneticilerime verilmiþ bir sözüm var. Takým þampiyonluða giderken bu konuda beyanat vererek sorun yaratmak istemiyorum. Ben imza için hazýrým. Bugün yarýn imzalayacaðým’’ dedi.

Bu sezon sol kanatta görev almasýna raðmen 15 gol atarak geçen yýlki çizgisinin oldukça üstüne çýkan Tuncay, Avrupa hayalinin her zaman olduðuna iþaret ederek, ‘‘F.Bahçe'de yapacaðým daha çok iþ var. Henüz baþarýlmýþ bir þey yok. Ligde önemli bir avantaj yakaladýk. Bunu en iyi þekilde deðerlendirerek mutlu sona ulaþmak istiyoruz’’ dedi.

I KNOW THE FENERBAHCE FANS WOULD BE PISSED, BUT
DOES ANYONE KNOW ANYTHING?
 

·
Registered
Joined
·
7,201 Posts
Discussion Starter #18
TUNCAY TO GALATASARAY?


Baþkan ve yönetime verdiði sözün arkasýnda olduðunu dile getiren genç yýldýz, ‘‘Ben Fenerbahçe'ye gönülden baðlýyým. G.Saray veya bir baþka kulübe gitmem söz konusu olamaz. Burada yapacaðým daha çok iþ var’’ diye konuþtu.

FENERBAHÇE'nin altýn çocuðu Tuncay Þanlý, transferi için son noktayý koydu. Takýmý izinli olduðu için soluðu memleketinde alan ve izin gününü ailesiyle birlikte geçiren genç futbolcu, sarý lacivertli kulüple hiçbir sorunu olmadýðýný ve sezon baþýnda verdiði sözü tutarak sözleþmeyi imzalayacaðýný söyledi.

Galatasaray ve baþka bir kulübün transfer listesinde olmasýnýn kendisini çok fazla ilgilendirmediðine dikkat çeken Tuncay, röportaj yasaðý olduðu için birçok soruyu cevapsýz býraktý. Menajeri Erdinç Þehit'in ofisinde görüþtüðümüz Tuncay, ‘‘Ben her yerde, her fýrsatta gönülden Fenerbahçeli olduðumu dile getiriyorum. Baþkanýma ve yöneticilerime verilmiþ bir sözüm var. Takým þampiyonluða giderken bu konuda beyanat vererek sorun yaratmak istemiyorum. Ben imza için hazýrým. Bugün yarýn imzalayacaðým’’ dedi.

Bu sezon sol kanatta görev almasýna raðmen 15 gol atarak geçen yýlki çizgisinin oldukça üstüne çýkan Tuncay, Avrupa hayalinin her zaman olduðuna iþaret ederek, ‘‘F.Bahçe'de yapacaðým daha çok iþ var. Henüz baþarýlmýþ bir þey yok. Ligde önemli bir avantaj yakaladýk. Bunu en iyi þekilde deðerlendirerek mutlu sona ulaþmak istiyoruz’’ dedi.
 

·
Registered
Joined
·
7,201 Posts
Discussion Starter #19
Look who we after now??

Ýkisi de 'Evet' dedi

Brugge'de oynayan Stoica, "Hagi ile birlikte çalýþma hayalim gerçek oluyor" derken, Leverkusenli Yýldýray da "G.Saray'da oynamak benim için þereftir" ifadesini kullandý.

Galatasaray'da teknik direktörlüðe Gheorghe Hagi'nin gelmesiyle birlikte baþlayan rüzgar, transferde de etkisini gösterdi. Hagi'nin sarý-kýrmýzýlý yönetimden mutlaka alýnmasýný istediði oyunculardan Alin Stoica, sezon sonunda Galatasaray'a gelmeye hazýr olduðunu söyledi. Yýldýz oyuncu, Romanya'da yayýnlanan Prosport Gazetesi'ne yaptýðý açýklamada, sarý-kýrmýzýlý kulüpten teklif aldýðýný doðrularken, "Yýllardýr Hagi ile birlikte çalýþmanýn hayalini kurdum. Bunun gerçekleþecek olmasý beni çok mutlu ediyor" dedi.

'Hayýr' diyemem
23 yaþýndaki orta saha oyuncusu, Hagi'ye ne olursa olsun hayýr diyemeyeceðini kaydetti. UEFA Kupasý'nda Club Brugge takýmýnýn yarýn Bordeaux ile oynayacaðý dördüncü tur maçýnda forma giymesi beklenen Stoica, "Belçika'da kendimi gösteremedim. Sezon sonunda sözleþmem bitiyor. Galatasaray, Avrupa'da tanýnan ve geçmiþi köklü bir takým. Burada ben de gösterme þansý bulacaðým. Hagi de teknik direktörüm olacaðý için baþarý grafiðim daha hýzlý yükselecek. Bu transfer iki taraf için de çok iyi olacak" þeklinde konuþtu.

Yýldýray tamam
Diðer taraftan G.Saray'ýn uzun süredir peþinde olduðu B.Leverkusen ve Milli Takým'ýn yýldýzlarýndan Yýldýray da sarý-kýrmýzýlý kulübe yeþil ýþýk yaktý. Yýldýz oyuncunun kendisine gelecek sezon için teklifte bulunan G.Saraylý yöneticilere, "Benim için büyük bir gurur. G.Saray'da oynamayý çok isterim. Ama bunlara noktayý koymak için bana bir ay daha süre verin. Sezon sonunda masaya oturur iþi bitiririz" dediði öðrenildi.
 

·
Registered
Joined
·
7,201 Posts
Discussion Starter #20
we playing high on the trasnfers agaian as usual, remember the seoan when we where after Rui Costa, Serginho, Makkay,Shevechenko, and we ended up with Felipe, Pinto, almaguer.. etc...

now ve after Basturk ,Gokdeniz, Stioce, Fatih, Toraman, and etc,

i wonder what we would end up with?
 
1 - 20 of 1297 Posts
Top