Xtratime Community banner

1 - 20 of 64 Posts

·
Registered
Joined
·
27,119 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
FK Pelister The Season of Death 2004-05

In this thread i will write about all the games that Pelister played and this miserable season its gonna be like a diary about my favorite team...


ps-pretender if you can please make this thread a sticky ;)
 

·
Registered
Joined
·
27,119 Posts
Discussion Starter · #2 ·
KAPITENOT STERJOV TVOREC NA POBEDATA

Start na Vtorata fudbalska liga

Pelister - Renova 2:1 (1:0)

Novata fudbalska sezona ekipata na Pelister i pokraj problemite koi gi ima ja zapocna so pobeda i so tri boda. #Pe-listerci# protiv ekipata na Re-nova od Xepciste, koja vo preodniot rok dovede nekolku kva-litetni igra~i, zaslu`eno pobedija so rezultat 2:1, poluvreme 1:0, a dvata gola gi postigna kapitenot Kire Sterjov. Toj najprvo od penal vo 14 minuta go dovede Pelister vo vodstvo, vo 74 minuta go potvrdi rezultatot po odli~noto proigruvawe so Micevski. Kone~niot rezultat go postavi Simovski vo 88 minuta.

Ova e mnogu znacajna pobeda za nas posebno koga znaeme vo kakvi uslovi rabotime. Pobedata e zaslu`ena, a poka`avme deka imame dobra ekipa na koja i ne-dostasuva samo voigranost i se razbira podobra organizacija na celata rabota. Po moe imame tim za postignuvawe na sekoja cel ko-ja }e ja zacrtame, no nie kako ig-ra~i mo`eme samo da odime kon toa, a ne da ja postavuvame. Celta ja postavuva nekoj drug, veli kapitenot Kire Sterjov.

Vo ovaa sredba posebno se istaknaa poiskusnite fudbaleri, Mile Dimov, Kire Grozdanov i Van~o Micevski. Edinstveno poradi obvrski na ovaa sredba ne brane{e zasiluvaweto Zoran Mihajlov.
 

·
Registered
Joined
·
27,119 Posts
Discussion Starter · #3 ·
PORAZ NA PELISTER

Vtora fudbalska liga, 4 kolo

Vo cetvrtoto kolo ekipata Pelister se porazeni. Pelisterci go doziveaja prviot poraz vo ovaa sezona od ekipata na Skopje.

Po ona kako trgnaa na pat za Skopje pelisterci dobro pominaa. Trgnaa na natprevar so mladin-cite vo ist avtobus, moraa niv da gi gledaat i po-toa po nekolku ~asa prestoj na otvoreno i #ladniot paket obrok# od leb so salama i kaskaval istrcaa na terenot. Iako iscrpeni od gore{tinata sepak tie odigraa dobro vo prvite minuti i povedoa so 1:0, no toa be{e se ona {to mo`ea i go napravija na terenot vo Skopje. Poradi lo{ite uslovi za tre-ning i rabota i sekako poradi lo{o organiziraniot prevoz vo Skopje ne otpatuvaa Dimov, Sterjov, Manevski, Mihajlov... I se bidna onaka kako predvide trenerot Dimitrovski, ako ne sme komletni nema {to da barame vo gosti i taka se slu~i.

Po ova kolo pretstoi pauza do 11 septemvri ko-ga Pelister ja pre~ekuva ekipata na Bregalniva..

Dali ova pauza od desetina dena }e se iskoristi da se najde nekoe re{enie kako da prodol`i Pe-lister, ne se znae, no edno e sugurno vaka ne mo`e da prodol`i da raboti eden od najstarite klubovi so golema tradicija. Dali }e se najde spasitel na Pelister ili }e propadne ne ke treba po se mnogu da cekame za da vidime, kako odat rabtite ishodot od vakvoto egzistirawe na klubot }e se vidi za mnogu brzo vreme. Vo nedelata ne otpatuvaa pois-kusnite, a po nivniot primer ne se daleku da trg-nat i pomladite
 

·
Registered
Joined
·
27,119 Posts
Discussion Starter · #4 ·


MANEVSKI MU DONESE POBEDA NA PELISTER

Tri boda za plasman vo gorniot del na tabelata

PELISTER-BREGALNICA (D) 1:0 (0:0)

Pettoto kolo mu donese na Pelister pobeda i tri novi bodovi so koi #pelisterci# se zacvrstija vo gorniot del na tabelata so 8 osvoeni bodovi. Tie ja imaa igrata vo tekot na celoto prvo poluvreme no ne mo`ea da postignat gol i so toa da go probijat #bunkerot# na Bregalnica. So takva igra se prodol`i i vo vtoroto poluvreme, a #pelisterci# go otkrija rezultatot vo 79 minuta koga mladiot Bor~e Manevski go postigna svojot vtor gol ovaa sezona koj na Pelister mu donese tri boda.

-Najva`no e deka gi osvoivme bodovite, iako se #nama~ivme# da postigneme gol. Nekolkute {ansi koi gi imavme vo tekot na prvoto poluvreme ne gi iskoristivme i so toa da go otkrieme rezultatot mnogu porano. Vakvata lo{a realizacija se dol`i samo na nemaweto iskustvo kaj pomladite i sekako retkite treninzi koi gi imaat poiskusnite. Trenirame malku vo tekot na nedelata i so tolku treninzi ne mo`e da se odr`uva natprevaruva~ka forma, veli trenerot na Pelister Tome Dimitrovski.

Koga poiskusnite "zabusavaat" so treninzite ova e prilika mladite da se doka`at i poleka, no sigurno da im go zazemat mestoto. Za perspekti-vata na mladite Dimitrovski veli:

-Mene posebno me raduva toa {to mladite poleka no sigurno se izgraduvaat kako fudbaleri i kako zreli li~nosti koi mo`at da ponesat i pogolem tovar, odnosno so odli~en poteg da go re{at natprevarot, a taka be{e i vo sabotata koga Bor~e Manevski vo edna me{anica postigna re{ava~ki gol. Bez osnovni uslovi, strija, topla voda, oprema da se o~ekuva kojznae kakov napredok e preambiciozno, no sekako i ova {to go imame e dobro.
 

·
Registered
Joined
·
27,119 Posts
Discussion Starter · #5 ·
OCEKUVANA POBEDA

Vtora fudbalska liga

Pelister - Mladost 2:0 (0:0)

Fudbalerite na Pelister na sredbata so noviot vtoroliga{ Mladost od Su{ica osvoija tri planirani bodovi, pobeduvaj}i so 2:0, poluvreme 0:0. Me|utoa, iako bea golemi favoriti, bi-tol~ani te{ko dojdoa do pobedata. I pokraj toa {to #pelisterci# dominiraa vo tekot na prvite 45 minuti i sozdadoa golem broj izgledni {ansi, prviot del od natprevarot zavr{i bez golovi.

Ofanzivata na #pelisterci# prodol`i i vo vtoriot del. Ovoj-pat, nivnata borbenost vrodi plod. Otporot na gostite be{e skr-{en vo 65 minuta, koga po neuspe{nata opsajd zamka, Micevski postigna ubav gol, minuvaj}i go duri i golmanot na gostite. Kone~niot rezultat od ovoj natprevar e postignat vo 83 minuta, koga golgeterot na bitol~ani Kire Sterjov postigna ubav gol.

-Ovaa pobeda e vo kategorijata na o~ekuvani pobedi, bidej}i kvalitetot na Pelister i prednosta na doma{niot teren bea presudni. Vo prvoto poluvreme ne go otkrivme rezultatot no toa se slu~i vo vtoroto poluvreme koga iskusnite Micevski i Sterjov postignaa golovi i ne dozvolija da ima iznenaduvawe pod Tumbekafe, ni re~e Tome Dimitrovski, trener na Pelis-ter.

Za uslovite vo koi Pelister se uste raboti bez struja i topla voda Dimitrovski samo re~e deka e te{ko i deka se u{te takvata situacija i pokraj vetuvawata od mnogumina sepak ne e mr-dnata ni malku.

Po sedmoto kolo Pelister ima 11 boda i se nao|a na pettoto mesto na tabelata.
 

·
Registered
Joined
·
27,119 Posts
Discussion Starter · #6 ·
BITOLCANEC ZAINTERESIRAN ZA PELISTER

Na povidok spas na Pelister

Po trigodisna kriza i krajna nezaintersiranost za fudbalskiot klub od strana na Bitolcani konecno se najde covek koj seriozno saka da se nafati da go vodi Pelister i od nego da napravi klub so koj Bitola nema da se srami.

Kako {to doznavame, se raboti za poznat bitol~anec koj dosega ima raboteno na nekolku pro-ekti od estradata, turizmot i {ou biznisot. Toj zaedno so u{te nekolkumina poznati binismeni od Makedonija saka pokraj fudbalot od Pelister da napravi i bisnis kompanija. Pregovorite so Op{tinskiot fudbalski sojuz, so vidni lu|e od Fudbal-skata federacija na Makedonija se vo tek i se o~ekuva ovaa sedmica da se ka`e i rezultatot od is-tite.

Spored ona {to go doznavame sekako pregovorite }e zavisat pred se od na~inot na koj }e se re{i glavniot problem so neplatenata elektri~na energija i re{avaweto na problemot okolu koncesionerstvoto na stadionot.

Iako nemame soznanija kako pominaa prvite poseriozni razgovori koi zapo~naa vo po~etokot na sedmicava na zainteresiranite lica za prevzemawe na klubot sepak golem uspeh e {to nekoj pro-javi interes za prezemawe na Pelister.

Dali so prvata poseriozna ponuda za upravuvawe na Pelister ke se stavi kraj na dosega{noto lo-{o egzisterawe na klubot {to dovede do ispa|awe od Prvata liga ostanuva da vidime, no spored na-javite na zainteresiranite i serioznosta so koja nastapuvaat treba bitol~ani da o~ekuvaat podobri vremiwa, a pred se pokvaliteten fudbal.
 

·
Registered
Joined
·
27,119 Posts
Discussion Starter · #7 ·
"PELISTERCI" PRED ISELUVAWE OD STADIONOT

Poradi dolg od nad milion denari

Vkupniot dolg koj iznesuva 1.1150.000 denari denovive JP za stopanisuvawe so sportski objekti ke bara iseluvawe po sudski pat na site ekipi od Pelister od prostoriite na stadionot pod Tumbekafe.

Kako sto ni re~e direktorot na JP podra~na edinica Bitola Dimitar Micevski poradi dolgot koj se provlekuva podolgo vreme i nemaweto nacin kako fudbalskiot klub }e go podmiri kon niv denovive }e bide pobarano sudsko re{enie za iseluvawe.

Po iseluvaweto na fudbalerite gradskiot stadion pod Tumbekafe }e se ponudi na tender na koj }e ima prednost onoj koj }e go prifati celiot dolg i }e napravi dogovor za ponatamo{na sorabotka. Dokolku toa ne se slu~i }e se objavi vtor tender za nao|awe na nov koncesioner koj }e upravuva so stadionot pod Tumbekafe za podolg period.

Drugite klubovi koi se korisnici na terenite ne se vo tolkavi dolgovi kon Javnoto Pretrijatie
 

·
Registered
Joined
·
27,119 Posts
Discussion Starter · #8 ·
Vo osmoto kolo na Vtorata fudbalska liga Pelister kako gostin doziveja poraz

Pelister gostuvase vo Kavadarci i vo natprevarot so ekipata na Tikves zagubi so 1:0 (0:0).Toa bese prosecna fudbalska pretstava vo koja doma}inite za nijansa bea podobri i zaslu`eno gi osvoija trite bodovi. No, so malku pogolema sportska sre}a pelisterci mo`ea da dojdat do bod. Pred krajot na natprevarot Sterjov i Todorovski imaa izgledni {ansi za postignuvawe gol, no {ansite ne bea iskoristeni.

Po osmoto kolo Pelister ima 11 boda i se naoga na pettoto mesto.
 

·
Registered
Joined
·
27,119 Posts
Discussion Starter · #9 ·
Sostojbata vo Pelister alarmantna


Sostojbite vo FK Pelister od den na den se se polosi i ne se gleda na~in kako da se razre{at. Od vakvata situacija se ispla{eni i najgolemite optimisti, a eden od niv e i trenerot na Pelister, Tome Dimitrovski-Tarzanot.

-Nie po se izgleda sme najlo{o organiziraniot fudbalski klub vo Vtorata fudbalska liga. Site igra~i vo klubovite zemaat plata, a za platite bi ka`al deka vo Teteks zemaat po 12.000, vo Tikve{ po 100 evra na nekolku kola, so Mladost od Su{ica okolu desetina iljadi. Kaj nas ne se zema nikakva plata, a nikoj nema zemeno ni denar. Za ostanatite uslovi {to da se ka`e, nema struja vtora sezona, fudbalerite nemaat dobieno kopa~ki, imame po nekoj dres, veli Dimitrovski.

Za ona {to sleduva do krajot na esenskiot del od Vtorata fudbalska liga Dimitrovski veli:

Ne znam kako ke ja isturkame polusezonata. Vaka kako {to se rabotite ne odi. Na trening doa|aat samo po osum do deset fudbaleri, a sekoj den se razli~ni. Ne znam koj }e bide na trening, a kamoli koj }e dojde na natprevar. Gi razbiram igra~ite za nivnoto odnesuvawe. Sekoj mo`e vo sekoj moment da ni otka`e po bilo koja osnova, mo`e da re~e nema kopa~ki, nema plata, nema ova, nema ona i }e bide vo pravo, a jas ne mo`am da mu vratam koga se e taka. Morame da najdeme na~in na koj }e prodol`ime ponatamu. Mora da se sozdadat barem minimalni uslovi za rabota, da ima topla voda, da ima po eden ~aj, fudbalerite da imaat barem nekoj denar nadomestok za naporite. Vakvata rabota e jalova rabota, a seto toa se potvrdi i na poslednata sredba na gostuvaweto. Imavme {est-sedum {ansi za gol, no ni nedostasuva{e agresivnost i re{enost da se zavr{i akcijata i da se postigne gol. Toa se dol`i samo na mlitavosta na treninzite i vo natprevarite. Nie sme dobra ekipa no nam kako na ekipa ni nedostasuva stimul vo vid na finasiska injekcija i uslovi za rabota na stadion.

Dali ke dojde do podobruvawe na uslovite ne se znae, no kako odat rabotite za skoro nema do toa da dojde
 

·
Registered
Joined
·
27,119 Posts
Discussion Starter · #10 ·
PELISTER TRI BODA DOMA

Pelister na svoj teren ja sovlada ekipata na [kendija mso minimalen rezultat od 1:0.Pelister iako oslaben i bez nekolkumina prvotimci zabele`a pobeda so {to se zacvrsti vo dorniot del na tabelata. Za ovoj natprevar trenerot Tome Dimitroveki veli:

Ona sto go velev celo vreme se sluci vo sabotata, ostanav bez nekolku fudbaleri i morav da gi vklu~am mladincite. Tie moram da kazam deka dobro se snajdoa, no se vide deka im nedostigaat natprevari za da mo`at da dadat se od sebe na netpre-varite. Najva`no e deka zabelezavme pobeda i deka ostanuvame vo gorniot del na tabelata. So dobri rezultati i soliden skor na bodovi sekako sme pointeresni za idnite sponzori koi se na-devam deka ke investiraat vo nas.

Idnoto kolo Pelister mu gostuva na Novaci (Bratstvo) a za taa sredba Dimitrovski veli:

Ne znaci nisto sto nie sme plasirani na tabelata povisoko od Novaci, dvete ekipi imaat sansi za dobar rezultat, a pred se treba da odigrame eden nat- prevar pred se za lubitelite na fudbalot koi ke dojdat vo Novaci.

Novacani za ovaa sredba se domakini, a pretsedatelot Borce Jovanovski-Bambalo veli:

Ke bide vistinsko derbi, praznik za fudbalot vo Pelagonija. Stadionot vo Novaci ke bide pretesen da gi primi site ljubiteli od Novaci i okolinata, a se nadrevam deka ke gi ima i od Bitola. Za sredbata bi rekol deka iako Pelister e plasiran podobro od nas, nasite fudbale-ri }e dadat se od sebe da ostvarat povolev rezultat vo korektna ig-ra. Nere{eniot rezultat od Kavadarci e samo motiv poveke za nasite fudbaleri.
 

·
Registered
Joined
·
27,119 Posts
Discussion Starter · #11 ·
KADETITE PELISTER LIDERI NA TABELATA

So ubedlivata pobeda od 6:0 na e ekipata na GFK Negotino, kadetite na Pelister go prezoa vodstvoto na tabelata od ekipata na Vardar so vkupno 31 bod po 12 odigrani kola.

Mladinskate ekipa na Pelister e porazena od ekipata na Filip Vtori so 2:1 na gostuvaweto vo Skopje i kako da go izgubija cekorot za vrvot na tabelata. Sega se petto plasirani so 20 boda, osum pomalklu od liderot Vardar.

Pionerite na Pelister gi pobedija svoite vrsnici od Negotino so 4:0 i se nao|aat vo vrvot na tabelata so 25 bodovi.

Kadetskata ekipa na Akademijata za fudbal vo Bitolaslaves pobda od 4:1 nad ekipata na Teteks, a pionerite se porazeni od svoite vrsnici od istoimenata ekipa so 2:1. Dvete sredbi se igraa vo Bitrola.
 

·
Registered
Joined
·
27,119 Posts
Discussion Starter · #12 ·
NOVACI POUSPESEN OD PELISTER

Vo komsiskoto vtoroligasko derbi

Novaci (Bratsvo) - Pelister 2:1 (1:0)

Fudbalerite na Novaci (Bratstvo) gi sovladaa gostite od Bitola so 2:1, vo natprevar od 11 kolo od vtorata liga. Novacani prvi dojdoa vo vodstvo vo 13 minuta so golot na Petkovski koj najdobro se snajde vo edna mesanica pred golot na Mihajlov. Do krajot na prvoto poluvreme Pelister imase nekolku sansi no Strerjov i Micevski ne uspeaja da izramnat.

Samo po edna minuta igra vo vtoroto poluvreme Micevski go izramni rezultatot, a nova~ni pobedonosniot gol go postignaa vo 57 minuta so golot Hristov-ski.

Ova e nas najgolem uspeh vo ovaa sezona, bidej}i da se pobedi Pelister e sekogas predizvik. Ovaa pobeda e vredna bidej}i so tri boda se nao|ame na devetto mesto so 12 bodovi, koe se malku za zimskata pauza mirno da ja pomineme. Se nedavame deka i vo naredniot mec koj go igrame pred nasata publika da ja sovladame ekipata na Skendija koja e na posledno mesto na tabelata i so toa da go zgolemime bodovnoto saldo, ni re~e pretsedatel na Novaci, Borce Jovanovski-Bambalo.

Trenerot na Pelister Tome Dimitrovski za ovaa sredbata vo Novaci ni rece:

Prognozata koja ja dadov pred mecot se izpolni, a taa bese dokolku igrame vo Novaci nekompletni te{ko da pobedime. Istite problemi isti rezultat, ne se znaese koj ke igra do pos-ledno, a i od Pobeda ne gi dobivme igracite koi oigraat so nas na dvojna registracija. Prviot gol go primivme nesrekno, a po izramnuvvaweto vo prvtaa minuta od vtoriot del ne se uspeavme da izdr`ime.

Po ovoj poraz ekipata Pelister e na pettoto mesto so 17 dodovi, a idnata sabota koga zapocnuva i vtoriot del od trokrucniot ciklus Pelister mu gostuva na ekipata na Renova.
 

·
Registered
Joined
·
27,119 Posts
Discussion Starter · #13 ·

(Aleksandar Delovski)

Pelister nekompleten i vo Xepciste

Renova - Pelister 3:1 (1:0)


I vo vtoriot ciklus od natprevarite od Vtorata fudbalska liga ekipata na Pelister prodol`uva po staro. Tie vo ramkite na 12 kolo otpatuvaa nekompletni za Xepciste kade bea porazeni od ekipata na Renova ubedlivo so rezultat 3:1.

Ne znam ni {to da ka`am pove}e, istata pesna cela sezona. Koj saka patuva, koj saka trenira, koj saka igra. A jas moram sekoja sabota da odberam 11 mina koi }e zapo~nat. Za natprevarot protiv Renova ke kazam deka doma}inite imaa edna cel, imaa motiv i ne pobedija sosema zaslu`eno. Postignavme den gol vo prodol`enieto mo{ne rano, no nemavme sili da go odbranime nere{eniot rezultat koj go imavme vo 46 minuta, 1:1.

Po ova izramnuvawe domasinite postignaa uste dva gola i zabelezaa ubedliva pobeda.

Porazot e zasluzen i tuka ne mozeme nikoj da go obvinuvame. Nemavme sila da go zadr`ime povolniot rezultat vo vtoroto poluvreme. Gubime bodovi vo gosti koi lesno mo`eme da go doneseme vo Bitola. No vo kakvi uslovi rabotime, rezultatot e odraz na se sto se slucuva, ni rece Aleksandar Delovski, koj e eden od retkite koj patuva sekade.
 

·
Registered
Joined
·
27,119 Posts
Discussion Starter · #14 ·
Vo Pelister se poloso i potesko

Do krajot na esenskiot del od Vtorata fudbalska liga ostanuvaat uste pet kola, uslovite pod Tumbekafe se polo{i i se pote{ko trenerot na Pelister Tome Dimitrovski-Tarzano obezbeduva barem desetina igrazi za trening, a ne se znae koj ke se pojavi za natprevarite do pocetokot na sredbite, a na gostuvawata do poa|aweto na avtobusot.

-Umoren sum od toa sekoj den da odam na stadion so strav dali }e ima 5-6 fudbaleri koi sakaat da treniraat, a {to e polo{o ne znam ni dali }e ima 11-mina za po~etok na sredbite. Koga igrame doma nekako se berat fudbaleri, a nadvor ne saka nikoj da patuva. Taka be{e i na poslednata sredba koga gostuvavme vo Xep~i{te, protiv Renova, a nastapivme so mladincite. Vo vakvi uslovi koga ne se pla}a na nikoj ni{to, nema topla voda vo tu{evite, koga pretsedatelot e nemo}en da napravi ne{to pove}e apsurdno e da se baraat rezultati na cela ekipa. Spored mene treba jas kako trener da napravam napori da go zavr{am esenskiot del, a potoa da vidime kako }e prodol`ime. Vaka da se ma~ime i naprolet nema smisla. Se izma~uvame site, trener, igra~i, uprava i se se zavr{uva na isto. Ako ima nekoj zaintersiran neka poveli neka ka`i uslovi i da rabotime, ako ne ne znam za koj igrame, nemame zemeno ni eden denar, nikoj ne ne gleda, nema fudbaleri za natprevar, so eden zbor katastrofa, veli trenerot Dimitrovski.

Spored Dimitrovski Pelister i kako {to e vaka nikako organiziran ima dovolna zaliha na bodovi i ima realni {ansi za plasman vo Prvata liga. No, ima samo eden problem za koj veli:

-Na Pelister za da se plasira vo Prvata fudbalska liga mu trebaat okolu 4.000 evra mese~no. Sudiite ko{taat okolu 1.000 evra i sekako treba da se finansiraat i igra~ite i da se nabavi nekakva oprema. Proletniot del trae okolu 4 meseci i po grubi presmetki potrebni se okolu eden milion denari za da se plasirame vo Prvata liga. Spored mene eden grad kako Bitola da nema ~ovek ili nekolkumina koi ke vlozat tolku Pelister da se vrati vo Prvata liga e sram za site. Tuka ne gi spomenuvam dru-gite dolgovi na Pelister bidej}i nikoj ne znae kolku se i kako se napraveni.

Dali ekipata na Pelister ke najde sponzor koj ke pomogne da se spasi od krizata ostanuva da vidime vo pauzata, a dotogas mora Dimitrovski i igracite da izdrzat.
 

·
Registered
Joined
·
27,119 Posts
Discussion Starter · #15 ·
PELISTER SO KADETSKATA EKIPA VO SKOPJE

Vtora fudbalska liga

Ona sto se najavuvase se sluci

Makedonija GP - Pelister 5:1 (4:0)

Ona sto vo minatiot broj na Bitolski vesnik go najavuvase trenerot na Pelister Tome Dimitrovski se sluci vo sabotata, koga na gostuvaweto vo Skopje protiv ekipata na Makedonija GP Pelister otpatuva so kadetskata ekipa.

Koga se patuva so vakva ekipa rezultatot se znae pred vreme. Nemam sto da im zameram na decata. Ovaa ekipa koja istrca na terenot vo Skopje ova trebase da go napravi za nekolku godini, a ne sega. No da ne se povtoruvam ke kazam samo da izdrzime nekako uste cetiri kola, pa da vidime kako ke se odvivaat rabotite, veli Dimitrovski.

So kakva ekipa Pelister im se sprotistavi na Makedonija GP dovolno govori i faktot deka centaforot Vanco Micevski na ovaa sredba igra{e kako {toper, posleden covek, koj nikogas ne igral na ovaa pozicija.

Za samata sredba Dimitrovski dodada:

Celo vreme gi terav decata, da igraat tvrdo i navreme da napravat prekin, no neiskustvoto si go napravi svoeto. Primivme brzo gol, a i sudiite ne bea ni malku objektivni, taka{to na dva pati bevme grubo o{teteni. Inaku od igrata i pokraj mo{ne lo{iot rezultat sum zadovolen. Nie imavme vkupno 11 sansi za postignuvawe na gol a postignavme samo eden, a od druga strana domasinite imaa 7 a postignaa 5 gola. Ova e dovolen podatok deka ovaa sredba ja izgubivme samo zaradi neiskustvo.

Ekipata na Pelister patuvaweto vo Skopje go zapocnaa okolu 6 casot nautro koga trgnaa zaedno so mladincite i kadetite koi isto taka igraa vo Skopje. Po pristignuvaweto na Gradski vo Skopje, "prvata ekipa" ostana do pocetokot na sredbata vo Gjorce Petrov na studot, a po zavrsuvaweto na sredbata povtorno se vrati da gi zeme mladincite. Za ova pate{estvie Dimitrovski veli:

Decata bukvalno izmrzaa preku cel den. Nemavme ni sansa da prestojuvame na toplo preku cel den. veruvajte mi bese grev koga zaedno so niv i jas go "jadov" studot niz Skopje. Vaka ne bilo nikogas, bez hrana, bez toplo, razbudeni od 5 casot nautro.
 

·
Registered
Joined
·
14,901 Posts
Hehehe, Teteks is a good team, and the last game was tragic - lose with Delcevo. Neetherless Pelister must win. THe chances to promotion are'nt lost at all.
 

·
Registered
Joined
·
952 Posts
Finally a thread worth reading, where do you get your info from Ambis? Hopefully Pelister survives. I've always said if i was rich or if i win tattslotto one day i will buy Pelister and take them to Macedonian and European glory just if i had as much as Abramovich has! First player i would bring is Shevchenko and dont say he wouldnt come coz money talks.
 

·
Registered
Joined
·
27,119 Posts
Discussion Starter · #18 ·
Its from Bitolski Vesnik they dont have the izvestaj every week but when they do have it posted its awesome.I wrote to them yesterday so hopefully they start putting it up every week and put on more pictures.
 
G

·
Ckembarite se krivi za se ova, trebase da reagirate so zakani vrs lujgeto vo upravata Ambis.. Znam od komiti forum deka si vo stranstvo no nema vrska! ti sto naprave? trebase da go krenish telefonot i zakani dnevno.. Vaka kurtuk sve napravija od nashiot star rival a vas kur ve boli...
 

·
Registered
Joined
·
27,119 Posts
Discussion Starter · #20 ·
Ckembarite se krivi za se ova, trebase da reagirate so zakani vrs lujgeto vo upravata Ambis.. Znam od komiti forum deka si vo stranstvo no nema vrska! ti sto naprave? trebase da go krenish telefonot i zakani dnevno.. Vaka kurtuk sve napravija od nashiot star rival a vas kur ve boli...
Gledam deka ne si informiran za upravata i ckembari pa ke ti raskazam malce, pred nekolku godini posebno vo 2002 i 2003 odkako Pelister pocna da propaga i tie taka nareceni gazdi go ukradija cel tim i posle go napustija.Ckembari vo to vreme skoro na sekoja utaknica praveja nered i skandiraja "uprava pederi" prasajgi Komiti za utaknicata vo Bitola 2002 godina koga ckembarite gi iskrsija site stolcinja odkako Pelister izgube so 2-0 od Vardar.Posle to se poloso i poloso reagiraja Ckembari nemaja ostvareno nitu edno gostuvanje iako trebase da se odi vo Skopje i Prilep po ednas no taja pederska uprava ne dade nikakvi uslovi i na sprotiv mu zabarana gostuvanje.Pri krajot na 2002 godina otkako upravata mu zabrana na ckembari da bidat prisutni i na tumbe kafe, togas nekolku ckembari bea privedeni odkako probale i uspeale da ja zapalata kancelarijata na taja uprava no za dzeb bidejki togas si zamina taja uprava a posle niv dojdoa isti gomna so go dozaglavija Pelister.Pa sega so velis ti deka trebalo jas da krenam telefon i da se rapsravam so niv e cista bez veza oti tie slepci ne gi slusaja Ckembari i Bitolcani pa ke me slusat mene, da mozev i da imav pari bi mu pomognal na timot ama tie pari so se potrebni za da se vrati timot tamu kade sto bil porano se ogromni nad 1000000 denari bordzat samo za struja i voda ne platena.Kazimi ti mene koj coek saka da kupi biznis i da isplaka dolgovi sto nekoj drugi ne isplatile.Zosto jas da gi isplakam tie dolgovi kade se tie luge so ne gi isplatile???Zosto tie pederi ne se vo zatvor tuku se prebegani negde vo Bugarija i za nisto ne odgovarat???Korupcija?????Mene me boli kurot za Pelister pa zato eve i uste gi sledam duri i vo vtora liga a so velis za zakani epa taja uprava imase trista zakani i trista neredi vrz neja ama koga izbegaja i timot e propadnat so trista bordzovi so mozime nie da prajme??? Kade e pravdata za tie so go propadnaja timot?? Na kraj vistina e steta so ne se ima najdeno coek da go kupi timot imase dosta zainteresirani including Gjorgi Hristov ama koga slusna kolkavi se dolgovite togas normalno ne se sloze.Ama ova se e mozno vo korumpirana drzava kako so e Makedonija tamu ako se znaes so nekoj na vlast togas za nisto ne odgovaras. :thmbdown:
 
1 - 20 of 64 Posts
Top