Xtratime Community banner
1 - 1 of 1 Posts

·
Registered
Joined
·
4,713 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Fenerbahçe’de cinayet ºoku


Ahmet ERTAN- Hilmi DUYAR/EDREMİT (Balıkesir), (DHA

Fenerbahçe Baºkanı Yıldırım'ın 77 yaºındaki babası ªevki ªefik Yıldırım, önceki gün 31 yaºındaki eºi Tülin'i villasında av tüfeği ile vurdu.

Fenerbahçe Baºkanı Aziz Yıldırım'ın emekli öğretmen babası 77 yaºındaki ªevki ªefik Yıldırım, Akçay'daki villasında 31 yaºındaki eºi Tülin Yıldırım'ı av tüfeğiyle öldürdü. Bir gün sonra polisi telefonla arayarak cinayeti ihbar eden Yıldırım, bugün teslim olacağını söyledi.

Balıkesir'in Edremit İlçesi Akçay Sahili'nde Piding Caddesi 1'inci Sokak'taki 27 numarada bulunan 'Yıldırım Villası, önceki gün cinayete sahne oldu. Emekli öğretmen ªevki ªefik Yıldırım, bir süre önce evlendiği ve aralarında 46 yaº fark bulunan genç eºi Tülin Yıldırım'ı, henüz bilinmeyen nedenle öldürdü. Olaydan bir gün süreyle kimsenin haberi olmazken, cinayet dün polise gelen telefon ihbarıyla orta çıktı.

Edremit Emniyet Müdürlüğü'ne dün saat 17.00 sıralarında telefon açan bir kiºi, adının ªevki ªefik Yıldırım olduğunu söyleyerek cinayet ihbarında bulundu. Eºini av tüfeğiyle öldürdüğünü söyleyen telefondaki ses, ‘‘Pazartesi günü (bugün) Edremit ya da Balıkesir'de polise teslim olacağım’’ diyerek telefonu kapattı.

Bu telefon ihbarı üzerine polisler akºam saatlerinde 'Yıldırım Villası'na gittiler ve ihbar doğru çıktı. Villada arama yapan polisler, Tülin Yıldırım'ın kanlar içindeki cesediyle karºılaºtı. Tülin Yıldırım'ın cesedi, Edremit Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cinayetten sonra ortaya çıkmayan ve polise telefonla cinayet ihbarında bulunan ªevki ªefik Yıldırım, katil zanlısı olarak aranmaya baºlandı. Polis olayı gizli tutarken, aralarında büyük yaº farkı bulunan Tülin ve ªevki ªefik Yıldırım çiftinin yaz aylarını Akçay'da geçirdikleri belirtildi.

Yıldırımlar'ın komºuları, villadan silah sesi duymadıklarını, cinayet iºlendiğini ise polisin eve girip cesedi çıkarmasıyla öğrendiklerini söylediler. Komºular, Yıldırım çiftinin iki yıldır sadece yazları villaya geldiklerini, çevreleriyle iliºki kurmadıklarını anlattı.

ªevki ªefik Yıldırım'ın, sadece Aziz Yıldırım'ın babası olduğunu bildiklerini belirten komºulardan biri ise ºunları söyledi: ‘‘Aziz Yıldırım'ın, babasının evine geldiğini hiç görmedik. Yaºlı adam kimseyle konuºmazdı, eºi ise baºı öne eğik yürür, zorunlu kalmadıkça kimseyle muhatap olmazdı. Sadece zaman zaman selamlaºıyorduk.’’

Balıkesir Emniyet Müdürü İhsan Yılmaztürk, ‘‘Edremit polisini arayan ve kendisini ªevki ªefik Yıldırım olarak tanıtan bir kiºi, olayı bildirdi ve teslim olacağını söyledi. Görevlilerimiz villaya gittiğinde cesedi buldu. Soruºturma sürüyor’’ dedi.


Villada ‘satılık’ ilanı


İhbar üzerine villaya gelen polis, Tülin Yıldırım'ın kanlar içindeki cesediyle karºılaºtı. Villanın camında 'satılık' levhasının asılı olduğu görülürken, komºuları, Yıldırım ailesi kimseyle konuºmadığı için satıº nedenini bilemediklerini söylediler.
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top