Xtratime Community banner

1 - 20 of 75 Posts

·
Registered
Joined
·
18,438 Posts
Discussion Starter #1
http://www.aksam.com.tr/arsiv/aksam/2004/01/30/spor/spor1.html


Bülent, Arif, Hakan Ünsal, Baliç ve de imza atmayan Berkant, Fatih Hoca'nýn gazabýna uðradý. Bu yýldýzlarýn, takýmdakilerle ayný yemeði yemeleri dahi yasaklandý

Sadece deðiþim deðil

GALATASARAY'DA deðiþim rüzgarlarý estiren Fatih Terim, ancak esir kamplarýnda görülecek garip bir uygulamaya da imza attý. Kadro dýþý býraktýðý Bülent, Arif, Hakan Ünsal, Baliç ve de imza atmayan, sakat olduðu gerekçesiyle Ýstanbul'a gönderilen, geldikten sonra da kadro dýþý býrakýlanlarla çalýþmalarýný sürdüren Berkant'ýn yemeðine el attý.

Fatih Terim önce kadro dýþý býrakýlanlarla karþý karþýya gelmemek için takýmýn yemek saatini deðiþtirdi. Sonrasýnda da, tesislerdeki beþ yýldýzlý restoranýn görevlilerine emir vererek bu oyunculara futbolcularla ayný yemeðin verilmemesini istedi. Terim'in kürek mahkumu muamelesi yaptýðý futbolcular bundan böyle, aþçýlarýn takým için hazýrladýðý yemeði deðil, Sodexho firmasýndan personel için getirilen tabldotu yemek zorunda.

Son 20 günün öyküsü

ÝÞTE son 20 günde Florya'da yaþananlarýn öyküsü: Florya'da kadro dýþý kalanlar, Fatih Terim ve takým arasýnda bir tür saklambaç oynanýrken, her iki taraf da karþýlaþmamak için her yolu deniyor. Bu amaçla takýmý Antalya'da tutan ve doðrudan Diyarbakýr'a götüren Terim, dönüþte idman saatlerini ayýrmýþtý. Operasyonu bununla sýnýrlý tutmayan ve yemek sýrasýnda olasý bir karþýlaþmayý da önlemek isteyen Fatih Terim'in bu amaçla takýmýn yemek saatini de 13.00'ten 14.00'e çektiði ve bu saatte yardýmcýlarýný restorana göndererek Bülent ve arkadaþlarýnýn mekaný terkedip etmediklerini öðreniyordu.

Florya'daki uygulamada futbolcular ve personel ayný restoraný paylaþýyor. Ancak A Takýma kulübün aþçýlarý tatlýsýyla tuzlusuyla özel yemek hazýrlarken, personel ve PAF takýmý Sodexho Þirketi'nden getirilen tabldotlarý yiyor. Kadro dýþý kalan futbolcular, saat 11.00'de idmana çýkýyor. Bir, 1.5 saatlik çalýþma sonrasýnda soyunma odasýnýn yolunu tutup duþlarýný alýyorlar. Futbolcular, geç kalýrlarsa saçlarýný bile kurutmadan restoran bölümüne geçiyor ve takým gelmeden, yemeklerini yiyip mekaný terkediyorlar. Daha da gecikenler ise Terim ile karþýlaþmamak için yemek bile yemeden evlerinin yolunu tutuyor ya da civardaki lokantalarý kullanýyorlar. Nitekim Hakan Ünsal ile Arif ne olur ne olmaz diye haftalardýr restorana uðramýyorlar.

Terim'den son darbe

ANCAK uygulama bununla sýnýrlý kalmadý. Fatih Terim'in kadro dýþý býraktýklarýna kürek mahkumu muamelesi bitmeyecekti. Nitekim, kadro dýþý býrakýlan yýldýzlarýn takýmdaki futbolcularla ayný yemeði paylaþmamalarýný isteyen Terim, onlara Florya'daki personel ve PAF takýmý ile birlikte yemek verilmesini istedi.

Uygulama da hemen baþladý. 11.00'deki idman sonrasý restorana giden Bülent ve arkadaþlarý yemek sipariþi vermek istedi.

Ökkeþ Polat'tan kontrol

GARSON yanlarýna yaklaþarak özür diledi ve 'Bundan sonra personelle ayný yemeði yiyeceksiniz. Emir böyle. Ben bir þey yapamam. Ýsterseniz yemeðinizi getireyim' dedi. Futbolcular sadece bir çorba içip kalktýlar. Onlarý bu uygulamadan daha çok üzen ise, Fatih Terim'in özel yardýmcýsý Ökkeþ Polat'ý restorana göndererek, verdiði emirin uygulanýp uygulanmadýðýný kontrol ettirmesi oldu.


Im leaving the translation to my bro Tolga aka Hippy T
 

·
*the drum drum*
Joined
·
42,528 Posts
Terim is basically doing everything he can to make sure that the players he's left out of the squad don't make any contact with the others :D

He's changing times of everything so that they don't come across eachother :googly:
 

·
Third Place Winner, April Photo Contest 2008
Joined
·
3,578 Posts
Cengo said:
http://www.aksam.com.tr/arsiv/aksam/2004/01/30/spor/spor1.html


Bülent, Arif, Hakan Ünsal, Baliç ve de imza atmayan Berkant, Fatih Hoca'nýn gazabýna uðradý. Bu yýldýzlarýn, takýmdakilerle ayný yemeði yemeleri dahi yasaklandý

Sadece deðiþim deðil

GALATASARAY'DA deðiþim rüzgarlarý estiren Fatih Terim, ancak esir kamplarýnda görülecek garip bir uygulamaya da imza attý. Kadro dýþý býraktýðý Bülent, Arif, Hakan Ünsal, Baliç ve de imza atmayan, sakat olduðu gerekçesiyle Ýstanbul'a gönderilen, geldikten sonra da kadro dýþý býrakýlanlarla çalýþmalarýný sürdüren Berkant'ýn yemeðine el attý.

Fatih Terim önce kadro dýþý býrakýlanlarla karþý karþýya gelmemek için takýmýn yemek saatini deðiþtirdi. Sonrasýnda da, tesislerdeki beþ yýldýzlý restoranýn görevlilerine emir vererek bu oyunculara futbolcularla ayný yemeðin verilmemesini istedi. Terim'in kürek mahkumu muamelesi yaptýðý futbolcular bundan böyle, aþçýlarýn takým için hazýrladýðý yemeði deðil, Sodexho firmasýndan personel için getirilen tabldotu yemek zorunda.

Son 20 günün öyküsü

ÝÞTE son 20 günde Florya'da yaþananlarýn öyküsü: Florya'da kadro dýþý kalanlar, Fatih Terim ve takým arasýnda bir tür saklambaç oynanýrken, her iki taraf da karþýlaþmamak için her yolu deniyor. Bu amaçla takýmý Antalya'da tutan ve doðrudan Diyarbakýr'a götüren Terim, dönüþte idman saatlerini ayýrmýþtý. Operasyonu bununla sýnýrlý tutmayan ve yemek sýrasýnda olasý bir karþýlaþmayý da önlemek isteyen Fatih Terim'in bu amaçla takýmýn yemek saatini de 13.00'ten 14.00'e çektiði ve bu saatte yardýmcýlarýný restorana göndererek Bülent ve arkadaþlarýnýn mekaný terkedip etmediklerini öðreniyordu.

Florya'daki uygulamada futbolcular ve personel ayný restoraný paylaþýyor. Ancak A Takýma kulübün aþçýlarý tatlýsýyla tuzlusuyla özel yemek hazýrlarken, personel ve PAF takýmý Sodexho Þirketi'nden getirilen tabldotlarý yiyor. Kadro dýþý kalan futbolcular, saat 11.00'de idmana çýkýyor. Bir, 1.5 saatlik çalýþma sonrasýnda soyunma odasýnýn yolunu tutup duþlarýný alýyorlar. Futbolcular, geç kalýrlarsa saçlarýný bile kurutmadan restoran bölümüne geçiyor ve takým gelmeden, yemeklerini yiyip mekaný terkediyorlar. Daha da gecikenler ise Terim ile karþýlaþmamak için yemek bile yemeden evlerinin yolunu tutuyor ya da civardaki lokantalarý kullanýyorlar. Nitekim Hakan Ünsal ile Arif ne olur ne olmaz diye haftalardýr restorana uðramýyorlar.

Terim'den son darbe

ANCAK uygulama bununla sýnýrlý kalmadý. Fatih Terim'in kadro dýþý býraktýklarýna kürek mahkumu muamelesi bitmeyecekti. Nitekim, kadro dýþý býrakýlan yýldýzlarýn takýmdaki futbolcularla ayný yemeði paylaþmamalarýný isteyen Terim, onlara Florya'daki personel ve PAF takýmý ile birlikte yemek verilmesini istedi.

Uygulama da hemen baþladý. 11.00'deki idman sonrasý restorana giden Bülent ve arkadaþlarý yemek sipariþi vermek istedi.

Ökkeþ Polat'tan kontrol

GARSON yanlarýna yaklaþarak özür diledi ve 'Bundan sonra personelle ayný yemeði yiyeceksiniz. Emir böyle. Ben bir þey yapamam. Ýsterseniz yemeðinizi getireyim' dedi. Futbolcular sadece bir çorba içip kalktýlar. Onlarý bu uygulamadan daha çok üzen ise, Fatih Terim'in özel yardýmcýsý Ökkeþ Polat'ý restorana göndererek, verdiði emirin uygulanýp uygulanmadýðýný kontrol ettirmesi oldu.


Im leaving the translation to my bro Tolga aka Hippy T
Naah. This is unbelievable :dontcare:
 

·
Registered
Joined
·
45 Posts
Ya boyle sacma sapan bi soru sormak istemezdim ama aranizda cok iyi ingilizce bilen biri varsa su cumleyi tam anlamiyla tercume edbilir mi? Ben tam anlam veremedim,cok onemli nolur tam anlamiyla soyleyin,mumkunse hemen.

"I know how to stuff a turkey does that count. I never put a weapon in one."
 

·
Registered
Joined
·
3,794 Posts
Stuffing a Turkey hindinin icini doldurmak demek, yemek anlaminda yani. O zaman cumle soyle oluyor;

"Ben hindiyi doldurmayi iyi bilirim, ama hicbirinin icine silah koymadim'

Biraz sacma sapan bir laf etmis biri:rolleyes:
 

·
Third Place Winner, April Photo Contest 2008
Joined
·
3,578 Posts
Flying Hellfish said:
Stuffing a Turkey hindinin icini doldurmak demek, yemek anlaminda yani. O zaman cumle soyle oluyor;

"Ben hindiyi doldurmayi iyi bilirim, ama hicbirinin icine silah koymadim'

Biraz sacma sapan bir laf etmis biri:rolleyes:
Evet dogru dedin Walking Worldfish :D
 

·
Registered
Joined
·
30,022 Posts
kubi said:
It has been denied on the official site.
But once again, Fenerbahçe fans who are always telling not to believe newspapers, quite surprisingly easily believe the ones concerning Galatasaray.
Edit : please do not insult other team fans. Thank you.
 

·
Registered
Joined
·
18,438 Posts
Discussion Starter #9
AslanErd said:
I know, most Fener fans are twats, we wasn't twats to them when they were going thru their shite times, some are wankers, their yellow/blue arses deserve to be shot:rolleyes:
Just wanted to remind you that you have been reported....;)

Just yesterday you told me you were ashamed of your team.....kuduradur!
 

·
Registered
Joined
·
18,438 Posts
Discussion Starter #11
kubi said:
It has been denied on the official site.
But once again, Fenerbahçe fans who are always telling not to believe newspapers, quite surprisingly easily believe the ones concerning Galatasaray.
If you havent noticed......nobody believes this article.....why hasnt beast or Hellfish responded like you.....because they have a sense of humour!

But you enjoy blaming it on us beeing Fener fans....get over your Fener complex!;)
 

·
Registered
Joined
·
3,287 Posts
Cengo said:
If you havent noticed......nobody believes this article.....why hasnt beast or Hellfish responded like you.....because they have a sense of humour!

But you enjoy blaming it on us beeing Fener fans....get over your Fener complex!;)
Cenk, I really do not have any Fenerbahçe complex, and I don't see how it will be possible.
But how come Tolga and you have been posting that kind of article. Why are you doing it? And what about the title of the thread?
 

·
Registered
Joined
·
18,438 Posts
Discussion Starter #13
kubi said:
Cenk, I really do not have any Fenerbahçe complex, and I don't see how it will be possible.
But how come Tolga and you have been posting that kind of article. Why are you doing it? And what about the title of the thread?
Kubi, you make it feel like you have a complex...because everytime we joke about GS you turn it into a GS_FB battle...there is no need for that.

This article is from Aksam magazine...their reliability is as good as Fanatik....i thought everyone knew that. And the title is like that because i wanted your attention.....

But Kubi try to look at things more objectively....dont always make it a FB-GS thing out of it.

You are most welcome to open funny threads about Fener in Fener forum, but you are persistent to not write in there like its something bad to enter that forum!

Her neyse....
 

·
Registered
Joined
·
3,287 Posts
Cengo said:
Kubi, you make it feel like you have a complex...because everytime we joke about GS you turn it into a GS_FB battle...there is no need for that.

This article is from Aksam magazine...their reliability is as good as Fanatik....i thought everyone knew that. And the title is like that because i wanted your attention.....

But Kubi try to look at things more objectively....dont always make it a FB-GS thing out of it.

You are most welcome to open funny threads about Fener in Fener forum, but you are persistent to not write in there like its something bad to enter that forum!

Her neyse....
To reassure you, if I don't write in the Fenerbahçe forum, it has nothing to do with your team but simply because of my lack of time.:)
As for the Galatasaray-Fenerbahçe thing, it is because you are always saying to not believe Turkish newspapers, which I totally agree, so why post some about Galatasaray? I don't see the point, and I don't see where it is funny. Especially when we know that you don't really like Fatih Terim, it looks like a hate campaign against him, and if needed you use newspapers articles (even when you don't believe them). When some people came up in the Fenerbahçe forum with news taken from the newspapers you always told them that there is no point to discuss them, so why you have to do so with Galatasaray?
 

·
Registered
Joined
·
18,438 Posts
Discussion Starter #15
kubi said:
To reassure you, if I don't write in the Fenerbahçe forum, it has nothing to do with your team but simply because of my lack of time.:)
As for the Galatasaray-Fenerbahçe thing, it is because you are always saying to not believe Turkish newspapers, which I totally agree, so why post some about Galatasaray? I don't see the point, and I don't see where it is funny. Especially when we know that you don't really like Fatih Terim, it looks like a hate campaign against him, and if needed you use newspapers articles (even when you don't believe them). When some people came up in the Fenerbahçe forum with news taken from the newspapers you always told them that there is no point to discuss them, so why you have to do so with Galatasaray?
Yes i told them they are not true when it comes to stuff about transfers and other things written by tabloid magazines.

This article was meant to be funny...Terim not allowing some of his players not to eat with the others....but you still dont seem to get that.

But hey if you are so much disturbed by it and if you dont see the "funny" part of it then i wont enlighten you with this kinds of topics in the future.....let's all just mind our own business.....what the hell let's not even write in each others forums. That's the only way we could avoid these kind of "misunderstandings"....;)


p.s. maybe i should open these topics in Fener forum instead...maybe you will write there then....
 

·
Registered
Joined
·
3,287 Posts
Cengo said:
Yes i told them they are not true when it comes to stuff about transfers and other things written by tabloid magazines.

This article was meant to be funny...Terim not allowing some of his players not to eat with the others....but you still dont seem to get that.

But hey if you are so much disturbed by it and if you dont see the "funny" part of it then i wont enlighten you with this kinds of topics in the future.....let's all just mind our own business.....what the hell let's not even write in each others forums. That's the only way we could avoid these kind of "misunderstandings"....;)


p.s. maybe i should open these topics in Fener forum instead...maybe you will write there then....
Well, fine if it was to be funny. But it didn't really looked like it.
And feel free to keep posting on the Galatasaray forum. I will try to post more on the Fenerbahçe forum. Like I told you, I really don't have much time, but still I always try to read your forum. Once again I really don't have any problem with Fenerbahçe, its fans or its forum.:)
 

·
Registered
Joined
·
18,438 Posts
Discussion Starter #19
You are the perfect definition of a gloryhunter. When trophies are coming in you gladly take your share of it......but when your team is in a "bad state" as you put it you are ashamed of it......ne komik adam ya!:D
 

·
Registered
Joined
·
45 Posts
Flying Hellfish said:
Stuffing a Turkey hindinin icini doldurmak demek, yemek anlaminda yani. O zaman cumle soyle oluyor;

"Ben hindiyi doldurmayi iyi bilirim, ama hicbirinin icine silah koymadim'

Biraz sacma sapan bir laf etmis biri:rolleyes:
Cok tesekkur ederim flying,aslinda bende tam senin dedigin bu manada anlamistim ama yinede konuyla alaka kuramadigim icin yine bi soriyim dedim,konu ciddi bir konuydu ama biraz espri katmak istemisler,yine su turkiyeye hindi deme meselesi iste,neyse cok sagol:)
 
1 - 20 of 75 Posts
Top