Xtratime Community banner

Reaction score
5

Profile posts Latest activity Discussions About

  • sanchez ·
    Đôi mắt Vương Lâm bình tĩnh, chậm rãi đi về phía cửa. Lúc này hắn phát hiện ra một thi thể linh viên.
    dich vu so sach ke toan, khoá học kế toán cho giám đốc ,tháp doanh nhân tower, học kế toán ở long biên, dịch vụ báo cáo tài chính cuối năm, học kế toán misa

    Con linh viên này hai mắt trợn to nhưng bên trong đôi mắt ảm đạm. Toàn thân nó bị nhiều vết kiếm chém, nơi bụng lại có một vết thương lớn như miệng bát. Miệng vết thương đã không còn máu chảy ra, chỉ còn từng đợt mùi máu tanh bốc lên từ đó.
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top